آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات


این مرکز با مراجعه به خبرنگار ایمنا و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گزارش داد: بر اساس آن در آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز مانند هفته‌های گذشته در حد صفر باقی ماند و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی به ۱۸ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 200 شهر به 192 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 232 به 238 شهر افزایش یافت.

قرمز: 0 شهر

نارنجی: 18 شهر

زرد: 192 شهر

آبی 238 شهر

آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات

آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات

آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات

آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات

آخرین وضعیت رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران + جزئیات