آغاز تشکیل جلسات کمیته های بررسی برنامه اصفهان 1405مهدی اصلح در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، برگزاری جلسات کمیته راهنمایی و رانندگی را یکی از مهم ترین مراحل بررسی برنامه راهبردی 1405 اصفهان و نتیجه آن یکی از منابع اصلی برنامه راهبردی 1405 اصفهان دانست. پر کردن و بازنگری).

وی با اشاره به لزوم بازنگری در برنامه راهبردی 1405 اصفهان افزود: اسفندماه سال گذشته شورای اسلامی شهر اعلام کرد که بازنگری برنامه راهبردی 1405 ارائه شده به شهرداری اصفهان به مرحله تشکیل جلسات رسیده است. راننده و کمک و کمیته های تخصصی.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در آسیب شناسی برنامه راهبردی اصفهان 1405 نیاز به استفاده از نظرات همه ذینفعان در تدوین برنامه وجود دارد، لذا در مرحله بازنگری برنامه نیز هستیم. . دریافت نظرات شهروندان، مدیران شهری و شهرداری و کارشناسان دانشگاهی در قالب مصاحبه به منظور آشنایی با نظرات در زمینه های مختلف، برای پرکردن شبکه مشکلات و راهکارهای مطرح شده در اسناد و مصاحبه ها. جلسات در قالب سه کمیته اصلی (پشتیبانی، پشتیبانی و تخصصی) در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با توجه به ماموریت ها و چالش های مختلف در مجموعه شهرداری اصفهان و سطح و سطوح مختلف تدوین و اجرای سیاست ها در ساختار سازمانی آن، بخش های مختلف شهرداری در یکی از سه کمیته فوق الذکر قرار می گیرند. یک سیستم بررسی برنامه اثبات شده

اصلح افزود: راهکارهای به دست آمده در این مرحله به عنوان ورودی در تبیین هر رکن از برنامه راهبردی (هدف کلان، هدف خرد و استراتژی) استفاده می شود.

وی هدف از برگزاری این جلسات را مشارکت بیشتر ذینفعان و افزایش همگرایی در مجموعه شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته پیشران در خصوص بازنگری در برنامه راهبردی اصفهان 1405 امروز با موضوع حمل و نقل و حمل و نقل برگزار می شود. در روز چهارشنبه 4 نوامبر