آمار واکسیناسیون کرونا در ایران; 31 سپتامبربه گزارش ایمنا، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور گفت: بر اساس آخرین آمار تا امروز – پنجشنبه 10 شهریور – در مجموع 65 میلیون و 74 مورد هزار و 87 نفر اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

تا امروز 58 میلیون و 471 هزار و 571 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند. همچنین 31 میلیون و 178 هزار و 806 نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را دریافت کردند.

با افزودن این تعداد، دوز کل واکسن تزریق شده در کشورمان به 154 میلیون و 724 هزار و 464 مورد رسید.