آمار کرونا در داخل ایران درست در این لحظه (یکشنبه 28 فروردین 1401) + وضعیت امور شهرهای ملت


وزارت بهداشت فینال آمار قربانیان، بهتر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی های قابل انتساب به ویروس کرونا در داخل ملت را معرفی شد.

برای دانلود اینفوگرافیک اولیه همین جا کلیک کردن کنید

آمار کرونا در ایران امروز (یکشنبه 28 فروردین 1401) + وضعیت شهرهای کشور