آمار کرونا در داخل کردستان ۲۸ فروردین. 1 انگشتان پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7 مصدومیت اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی کردستان در داخل خصوص فینال آمار کل کرونا در داخل اقلیم کردستان در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 ساعت در گذشته به همین دلیل {ظهر} همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه 28 فروردین ماه گزارش داد: {در این} مدت زمان هفت در وضعیت ضعیف سلامتی انتخاب شده . {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل کردستان شناخته شده است است.

{در حال حاضر} 46 نفر تحت تأثیر {بیماری} قلبی تایید شده در داخل بیمارستان های اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 نفر نیز در داخل فاز مراقبت های ویژه بیمارستان های اقلیم کردستان بستری هستند.

به همین دلیل این انواع 31 نفر در داخل سنندج، 4 نفر در داخل سقز، عالی نفر در داخل بجار، هشت نفر در داخل کمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نفر در داخل مریوان هستند.

طی 24 ساعت قبلی در وضعیت ضعیف سلامتی کرونا در داخل کردستان جان باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان به کرونا {در این} استان به 2014 نفر رسید.

به همین دلیل مجموع فوتی های اقلیم کردستان 886 نفر در داخل سنندج، 191 نفر در داخل شهرستان مریوان، 318 نفر در داخل شهرستان سقز، 154 نفر در داخل شهرستان قرفه، 76 نفر در داخل شهرستان بجار، 107 نفر در داخل شهرستان کامران 92 در داخل شهرستان دیواندر. در داخل شهرستان بانه 161 نفر، در داخل شهرستان دهگلان 24 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شهرستان سروآباد 5 نفر بوده اند.