آمار کرونا کرمانشاه 30 خرداد; مرگ و میر و عفونت جدیدی وجود نداردبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عمومی وضعیت بیماران بر عهده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. کرون در 24 ساعت گذشته در صبح امروز _دوشنبه 30 خرداد ماه اعلام شد:

اکنون دو نفر متأثر، تحت تأثیر، دچار، مبتلا دقیقا کرون در بیمارستانی در استان کرمانشاه بستری شدند.

هیچ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر در 24 ساعت گذشته شناسایی نشد. در این مدت بیماران جدید با علائم ایسکمیک قلب در بیمارستان های کرمانشاه بستری شدند و دو بیمار مبتلا به ایسکمیک قلب با بهبود حال عمومی از بیمارستان های استان کرمانشاه ترخیص شدند.

وی در 24 ساعت گذشته بر اثر هیچ بیماری فوت نکرده است فاجعه به چه کسی کرون تعداد کل بیماران و بیماران در کرمانشاه گزارش نشده است کرون با شماره در کرمانشاه 333 N ثابت ماند.