آیا از وزیر نیرو بازخواست می شود؟حسین محمد صالحی دارانی در گفتگو با خبرنگار ایمنا در باره در سفر رئیس جمهور به اصفهان عنوان شد که مدیران منطقه طی یک سال گذشته نتوانسته اند برنامه ریزی دقیق و منسجمی برای رفع محرومیت ها و مشکلات شهر اصفهان و اطراف داشته باشند.

وی ادامه داد: به گفته رئیس جمهور برخی از مدیران همچنان در سمت خود هستند و برخی از مدیران مستعد برکنار شده اند که راه درستی نیست و جای تاسف است که اینطور نیست، شاخص ها بد است. “

نماینده مردم faryodnفریدون‌صهر، چادگان و بوین میاندشت خطاب به مجلس گفت: با توجه به همه مشکلاتی که وجود دارد، تنها دغدغه مدیران استان تامین آب کشاورزان شرق کشور است، قطعاً اینکه وزیر نیرو بگوید ما داریم، مناسب نیست.

وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان اصفهان تا چه اندازه به سمت استیضاح وزیر نیرو حرکت می کنند؟ اضافه شده: نباید باشد فقط کار آبرسانی وزارت نیرو در اصفهان و خلاصه جریان آب در زاینده رود. وزارت نیرو برنامه های دیگری دارد که فکر می کنم نظر مسئولان اصفهانی درباره استیضاح وزیر نیرو نیست.

محمد صالحی ادامه داد: وقتی مسائل و مشکلات کشور اگر خوب پیش نمی رفت باید تداخلی ارائه می شد، نمی دانم این اتفاق می افتاد یا نه، اما نمایندگان گفتند اگر در حوزه زاینده رود اتفاقی نیفتد و فقط در اصفهان و شرق این استان اتفاق بیفتد. استیضاح انجام خواهد شد.

اگرچه سفر رئیس جمهور فوق العاده بود اما من راضی نبودم

وی گفت: قبلاً در جلسه هیئت دولت گفته‌ایم که درست نیست رئیس‌جمهور در سفرهای خود به استان‌ها برای پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی 50 درصد و بیشتر اعتبار اختصاص دهد. تا بتوانیم این پروژه ها را بر اساس این باور به بهره برداری برسانیم، وجوه را در مراکز ثروتمندتر توزیع کنیم از جانب لذا از سفر رئیس جمهور رضایت کافی نداشتم، اما برکات خاص خود را داشت.

نماینده مردم faryodnفریدون‌صهر، چادگان و بوین میاندشت در مجلس امضاء کردن کردی: رئیس جمهور فقط از مناطقی که مشکل کشاورزی و آب زاینده رود دارند که باید با بالگرد به داخل آنها می رفت و فریدونشهر و چن رود آنها شرایط زندگی افرادی را که کمپ و حتی ابتدایی ترین نیازها را نداشتند، از نزدیک بررسی کردند.

وی یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به اصفهان، وزیر نیرو از شهرستان های حوزه انتخابیه ما بازدید کرد، اما دوره وی به عنوان نماینده رئیس جمهور در این شهرها بسیار کوتاه و کوتاه ترین بود. ساعت آنها در مناطق محروم بودند که باعث اعتراض همه ملت شد.

محدّثلّهی وی در پاسخ به این سوال که این اقدامات تا چه اندازه اعتماد عمومی به دولت را خدشه دار می کند، گفت: در حال حاضر مردم پاسخگویی دولت را جدا از نظام نمی دانند اما وجود آن را در نظر نمی گیرند. کمبود یا وجود عمدی وجود داشت. بنابراین رئیس جمهور مجبور شد بین چهار شهر و 28 شهر فرق بگذارد و آنها زمان بیشتری را در اصفهان سپری کردند.

وای امضاء کردن کرد: مردم انتظار بازدیدهای بیشتری از نمایندگان ریاست جمهوری داشتند که این اتفاق نیفتاد و فرصت ها بسیار کم بود. با این حال، من فکر می کنم که دولت باید به نارضایتی مردم در شهرها نگاه کند در فاصله رضایت بیشتری ایجاد کنید. اگر نارضایتی مردم از دولت افزایش یابد، ناتوانی دولت در دستیابی به موفقیت های آینده را تحت تأثیر قرار می دهد.