آیت الله رئیسی فرا {رسیدن} روز سراسری یونان را تبریک ذکر شدبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در داخل نامه ای به صورت جداگانه به:کیریاکوس ماچوتاکس“نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید”اکاترینی ساکاروپولورئیس جمهور یونان فرا {رسیدن} روز سراسری این ملت را تبریک ذکر شد.

در داخل پیام آیت الله رئیسی به نخست وزیر یونان آمده است: {امیدوارم} تقریباً در مورد سابقه {طولانی} روابط 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو 2 پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای انتخاب همکاری ها، شاهد بهبود روزافزون همکاری ها در داخل زمینه های مختلف باشیم.

رئیس جمهور خواهد شد در داخل پیامی به همتای یونانی شخصی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود دردسر مشترک افسران جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری یونان، روابط 2 ملت در داخل راستای تامین مزیت مشترک بیش به دلیل پیش انتخاب یابد. به دلیل 2 قوم