ارائه تسهیلات کم بهره به 6000 کارگر شهرداری تبریزبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار امروز دوشنبه 11 آبان. نئودوزومین در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز گفته شد: با توجه به رویکرد اجتماعی شهرداری و حمایت از کارگران، شش هزار کارگر تا پایان ششمین دوره شورای اسلامی شهر ادامه می دهند. خدمتگزار شهرداری تبریز از وام کم بهره استفاده می کند.

وی افزود: این اقدام با حمایت و هماهنگی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و کارکنان مدیریت شهری تبریز در راستای حمایت از حوزه کارگری انجام می شود.

به گزارش ایمنا، علاوه بر این تسهیلات برای کارگران شهرداری، در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تبریز، یعقوب هوشیار پیش نویس قانون حمایت از زنان سرپرست خانواده با شرایط اضطراری را به شورای استانداری ارائه کرد که در آن تا امروز شورای ششم در پایان سه هزار زن سرپرست خانواده از سود پایین 30 میلیون تومانی بهره مند می شوند.