افزایش کاربران دوچرخه هوشمند در شیرازبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی اکبر سلطانی امروز 12 آبان ماه در جمع خبرنگاران از اعطای مجوز به شهرداری برای واگذاری تولید و تحویل نسل چهارم دوچرخه های هوشمند اشتراکی به شرکت پاک چهار ایرانیان خبر داد. تعداد استفاده کنندگان از دوچرخه های هوشمند عمومی بدون دود از 75 هزار کاربر به 175 هزار کاربر افزایش یافته است و مبلغ واریزی نیز حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان است که با اخذ ضمانت نامه بانکی برابر هزینه های کاربر توسط شهرداری شیراز واریز می شود. به مقدار

وی در خصوص میزان واریزی دریافتی از تمامی کاربران فعلی ادامه داد: شرکت طرف قرارداد باید کل مبلغ دریافتی را به کیف پول کاربر برگرداند. شما خدمت کردید کرایه سفرهای 30 دقیقه‌ای با دوچرخه‌های هوشمند عمومی آهسته و بدون دود در منطقه قرمز مشروط به استفاده از دوچرخه در ابتدا و انتهای منطقه حدود 20000 ریال و برای دوچرخه دیگر 35000 ریال است. در شهرها و برای تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، شهرداری برای منطقه قرمز حمل و نقل ۸۸ هزار ریال و برای سایر شهرها به ازای هر سفر ۷۳ هزار ریال اختصاص دهد. این نرخ تا پایان قرارداد ثابت بوده و افزایش نمی یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز گفت: دسترسی و در اختیار داشتن تمامی بانک های اطلاعاتی شهرداری در قالب دسترسی همزمان و به روز برای بررسی و کنترل سفر شهروندان. داده ها فقط متعلق به شهرداری شیراز خواهد بود و هرگونه استفاده، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه آنها به دیگران بدون توافق با شهرداری ممنوع است.

وی افزود: هرگونه الحاق یا تغییر در متن قرارداد منعقده بین شهرداری و سرمایه گذار باید طبق مذاکرات انجام شده با سرمایه گذار و برای رفاه حال شهروندان به تصویب شورای اسلامی شهر برسد. «امکان استفاده از خدمات حمل و نقل پاک و پذیرش پیشنهاد از سوی شهروندان حذف شد، پرداخت یارانه سفر با موافقت منطقه ذینفع پس از ارائه صورت وضعیت قابل پرداخت است.

سلطانی تصریح کرد: در صورتی که دوچرخه ها توسط شرکت طرف قرارداد از سطح شهر جمع آوری شود و شهروندان نتوانند از دوچرخه استفاده کنند، قرارداد لغو شده و شرکت ملزم به پرداخت خسارت و ضرر خواهد بود. قاضی بدون شکایت از مسئولان شهرداری شیراز، شرکت پیمانکاری موظف است دوچرخه های لازم را برای سرویس دهی به 175 هزار کاربر تهیه کند.