الزام بانک ها به پذیرش ضمانت نامه وام دانش بنیانبه نقل از ایمنا و بانک مرکزی، این بانک تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید تولیدکنندگان دانش بنیان مصوب یازدهمین جلسه شورای اسلامی را به حوزه بانکی ابلاغ کرد. مجمع در اردیبهشت 1401.

بر این اساس، مراجع اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موسسات غیردولتی دولتی، شرکت ها و شعب انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اسلامی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری. جمهوری صلاحیت اعطای ضمانت های اعتباری و فناورانه را دارد و بر اساس ماده 44 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی» صندوق های فناورانه تصویب می شود.

همچنین در طرح‌های مصوب هیات‌مدیره محصولات فناوری و دانش، ایجاد شرکت‌های مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و رفاه از شمول این بند مستثنی بوده و فعالیت بانکی محسوب می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری باید ظرف هفت سال از تاریخ سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های خود را تکمیل و پس بگیرند.