امارات با پیروزی مقابل کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در داخل صدر گروه A قرار گرفتبه گزارش ایمنا، فینال روز به همین دلیل مرحله باقی مانده مقدماتی جام جهان 2022 قطر در داخل گروه A جهان آسیا – در لحظه سه شنبه 9 فروردین ماه – با دیدار کارکنان های امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی پیگیری شد.

{در این} دیدار کدام ممکن است نتیجه نهایی آن قرار است برای 3 کارکنان ایران، کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات اهمیتی به صورت جداگانه داشت، کارکنان امارات سودآور شد با نتیجه نهایی منصفانه بر a 0 مقابل میهمان شخصی پیروز شود. سهیل در داخل {دقیقه} 54 سودآور شد دروازه کره را باز تنبل.

با این نتیجه نهایی کارکنان کره جنوبی با 23 {امتیاز} باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس دوم جدول گروه اول مقدماتی جام جهان قرار گرفت. کارکنان ایران کدام ممکن است در لحظه سودآور شد با 2 گل لبنان را شکست دهد با 25 {امتیاز} در داخل صدر جدول قرار گرفت.

کارکنان های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی چند مورد آخر هفته مانده به نوک این مرحله قطعنامه به صعود بلافاصله به جام جهان گرفته بوده اند.

منبع مفید: مهر