امروز تا 15 آبان ماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروخته شده به 700800 ریال رسید.

2. 100 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 381 هزار و 600 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,062,400 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2743200 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,424,000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,104,800 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,466,400 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6828000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13636000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسی به 20444000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی پارسی به 27252000 ریال رسید.