امروز تا 30 خردادماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت سکه ایرانی قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه سفید 50 به 744800 ریال رسید.

2. سکه سفید 100 به یک میلیون و 469 هزار و 600 ریال رسید.

3. سکه 150 سکه به 2194400 ریال رسید.

4. سکه 200 سکه به 2919200 ریال رسید.

5. سکه 250 سوتی به 3644000 ریال رسید.

6. سکه 300 سوتی به 4368800 ریال رسید.

7. سکه سفید 400 به 5818400 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 7268000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 14516000 ریال رسید.

10. سکه ایرانی 1.5 گرمی به 21746000 ریال رسید.

11. سکه 2 گرمی پارسیان به 29 012 000 ریال رسید.