اپل در داخل جاری همکاری با یک سازمان زبان چینی برای تامین مموری استیک آیفون استبه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، اپل فاز بزرگی به دلیل فلش مموری می خواست شخصی را مورد استفاده قرار گیرد در داخل آیفون ها به دلیل نمایندگی های {ژاپنی} Western Digital را انتخاب کنید و انتخاب کنید Kyoxia خریداری می تنبل. وابستگی آن قرار است به چین

2 نمایندگی {ژاپنی} کدام ممکن است تراشه‌های ذخیره‌سازی آیفون را فراهم کردن می‌کنند، ماه قبلی با مشکلاتی مواجه شدند کدام ممکن است تأمین این 2 نمایندگی از نزدیک به مقیاس عقب کشف شد. برخی تجربیات حاکی به دلیل آن قرار است است کدام ممکن است اپل با بهبود انواع سفارشات به سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید SK Hynix توانست این عدم وجود را جبران تنبل، با این وجود این امر باعث شد تا اپل امکان های یکی دیگر را برای تامین تراشه حافظه آیفون در داخل تذکر بگیرد.

تقریباً در مورد مطالب معرفی شده، اپل آرزو به دارد برای اولیه موارد به دلیل سازنده زبان چینی برای تولید فلش مموری سیستم های آیفون استفاده بیشتر از تنبل. اپل ماه ها است کدام ممکن است با سازنده تراشه های مورد حمایت پکن در داخل جاری مذاکره {بوده است}، با این وجود انتخاب باقی مانده گرفته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع به دلیل نتیجه نهایی {مدتی} اندازه می کشد.