ایمنا – نماز جمعه اصفهاننماز جمعه در حال حاضر – 26 فروردین – به امامت حجت الاسلام میردامادی در داخل اصفهان برگزار شد. سخنران پیش به همین دلیل این سخنان سرتیپ دوم سیاوش میهن رفیق، فرمانده ارتش آجا در داخل استان های اصفهان، یزد، شهرام محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بود.