«با احترام به اصفهانی ها» ادامه دارد


سید علی خبرنگار ایمنا گزارش می دهد مارکنژاد وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«از ابتدای شهریور افتتاح پروژه هایی با شعار «با احترام به مردم اصفهان» آغاز شد.

بهره برداری از پروژه های راه اندازی بازار اصفهان، ایستگاه آتش نشانی چهارباغ، خط 4 اتوبوس سریع السیر، سامانه اسکان اتوبوسرانی.لطفا) و آغاز ساخت یتیم خانه.

به یاری خداوند این راه ادامه دارد».

    «با احترام به اصفهانی ها» ادامه دارد