برلین ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی را همراه خود راه اندازی خوب {مسیر} موتور استفاده 38 کیلومتری به هم مرتبط می تنبل


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، {مسیر} موتور استفاده جدیدترین مستقیماً به دلیل وسط پایتخت آلمان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود بلافاصله به حدود 513 هزار نفر ممکن است داشته باشد. هفته قبلی، هامبورگ هفته موتور استفاده را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده آلمان را برای حمایت به دلیل موتور استفاده تأیید شد.

دبیر دائم تحرک شهر در داخل برلین، mkk نیازمندی وی روشن سازی داد کدام ممکن است این خیابان به دلیل شش قلمرو شهر رفتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود عموم مردم را ساده می تنبل.

برلین شرقی و غربی را با ساخت یک مسیر دوچرخه سواری 38 کیلومتری به هم متصل می کند

بر ایده تحقیق فرصت سنجی تکمیل شده {در این} شهرستان، زمان تخمینی بازدید کل شما {مسیر} همراه خود {سرعت} {متوسط} ​​15 کیلومتر در داخل ساعت، 2 ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم است. آزادراه موتور استفاده {عمدتا}ً مسیرهای اولیه توقف در کلان شهر را محافظت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به 1 {مسیر} به زودی بازسازی می تنبل.

افسران شهر تخمین می زنند کدام ممکن است این آزادراه در واقع می تواند بازدید کنندگان سایت موتور را حدود 7000 نفر در داخل روز بهبود دهد کدام ممکن است نزدیک به اینکه طبق تحلیلی در داخل 12 ماه 2018، {در حال حاضر} حدود 30 شانس به دلیل ساکنان به دلیل موتور استفاده بیشتر از می کنند، رقم کمی فقط نخواهد بود. علاوه بر این این، قرار است به آنها بروند تخمین می زنند کدام ممکن است این آزادراه در واقع می تواند هر سال به همان اندازه 1000 تن دی اکسید کربن را ذخیره تنبل.

راه اندازی فاز غربی آزادراه ادعا به در داخل 12 ماه 2023 را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز ژاپنی در داخل 12 ماه 2024 تحریک کردن شود. نیازمندی وی روشن سازی داد کدام ممکن است {مسیر} جدیدترین موتور استفاده به زودی السیر اصولاً خوب ابتکار حرکت است به همان اندازه {مسیر} موتور استفاده، در نتیجه چنین ماموریت هایی به طور بلافاصله همراه خود احساس شهر در داخل تعامل داشتن هستند.

برلین شرقی و غربی را با ساخت یک مسیر دوچرخه سواری 38 کیلومتری به هم متصل می کند