بلیت های سینما در داخل ماه رمضان به نصف رسیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل مونتاژ سندیکای {نمایش} مقرر شد به همان اندازه در داخل ماه مبارک رمضان بلیت سینماهای در همه جا ملت به همان اندازه ساعت ۱۹ افتتاح شود.

به همین دلیل تصاویر حرکتی‌های {نمایش} اطلاعات شده در داخل اکران می‌توان به شخص بازنده به کارگردانی محمدحسین مهدویان، کارگردان فقید به کارگردانی حسین نمازی، گروه {سگ}‌ها به کارگردانی مهران احمدی، روز a 0 به کارگردانی شهید ملکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی پویسه‌ن شناسایی شد. به کارگردانی هادی هزفر.