بهبود 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقاییبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل گروه بهبود خرید و فروش ایران، «فرزاد بلتن» ذکر شد: آمارهای چاپ شده شده حاکی به همین دلیل آن قرار است است تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1400 صادرات ایران به کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی همراه خود پیشرفت 20 درصدی نسبت به 12 ماه 1399 به همین دلیل 13 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 595 میلیون دلار آمریکا {بوده است}. 16 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 293 میلیون دلار آمریکا.

وی افزود: به همین دلیل جمله صادرکنندگان مهم ایران به کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی طی 12 ماه 1400، عراق همراه خود 8 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 میلیون دلار آمریکا، امارات همراه خود 4 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 میلیون دلار آمریکا، سلطان نشین عمان همراه خود 716 میلیون دلار آمریکا، غنا همراه خود 353 میلیون دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقا.جنوبی همراه خود 254 میلیون دلار آمریکا مستقیماً در داخل صدر لیست قرار گرفت.

مدیرکل محل کار عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی گروه بهبود خرید و فروش ایران ذکر شد: کشورهای سوریه، کویت، قطر، نیجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزامبیک به سازماندهی 218، 158، 134، 125 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 98 میلیون دلار آمریکا به همین دلیل ایران در داخل رتبه های {ششم} به همان اندازه {دهم} صادرات قرار دارند. مکان های بین المللی به ایران آن را به راه مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی ها در داخل 12 ماه 1400 شمسی ساکن شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلتن یکپارچه داد: بررسی اجمالی ها حاکی به همین دلیل آن قرار است است کدام ممکن است کنیا، سودان، الجزایر، تانزانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در داخل 12 ماه 1400 رتبه های 11 به همان اندازه 15 را در داخل نمرات صادرات ایران در داخل بخش کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای چاپ شده شده نمایشگاه ها واردات ایران به همین دلیل کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی در داخل 12 ماه 1400 همراه خود بهبود 76 درصدی نسبت به 12 ماه 1399 به همین دلیل 10 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 470 میلیون دلار آمریکا به 18 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 479 میلیون دلار آمریکا رسیده است.

به آگاه مدیرکل محل کار عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی گروه بهبود خرید و فروش ایران، امارات 16 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 523 میلیون دلار آمریکا، عراق منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 197 میلیون دلار آمریکا، سلطان نشین عمان 619 میلیون دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه خوب ارزش دارند. 30 میلیون دلار آمریکا است. لبنان 18 میلیون دلار آمریکا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 واردات اول در داخل 12 ماه 1400 در داخل بخش کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی به ایران اختصاص کشف شد.

بلتین تاکید کرد: کشورهای کویت، تانزانیا، قطر، غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتیوپی در داخل رتبه های {ششم} به همان اندازه {دهم} واردات ایران در داخل 12 ماه 1400 {در این} زمینه قرار گرفتند.

وی ذکر شد: پیگیری بهبود زیرساخت های اقتصادی اعم به همین دلیل حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، پولی، بانکی، پوشش بیمه، بنادر، گمرک، استانداردسازی، حمایت به همین دلیل راه اندازی امکانات اقتصادی به همین دلیل منصفانه سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله ورزش های فروش خرید و فروش به همین دلیل جمله نمایشگاه. ورزش ها، مبادلات اقتصادی، هیأت ها، ورزش های دیپلماسی مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی، بهبود همراه خود بهبود {مشاوران} اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون های مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کلاس ها همراه خود افسران مقرون به صرفه کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد تفاهم نامه های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل خرید و فروش همراه خود به مقیاس عقب تعرفه های اقتصادی به همین دلیل حیاتی ترین ممکن است هستند. نرم افزار های TDO.شناخته شده به عنوان خلوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض ممکن است حتی بهبود صادرات کالا داده ها همراه خود خوب ارزش افزوده نخست در داخل زمینه بهبود همکاری های اقتصادی همراه خود کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی.