بهبود 50 درصدی بازدید کنندگان سایت نوروزی قمبه گزارش خبرنگار ایمنا، سید محمدتقی شهشارچی نزدیک به بهبود بازدید کنندگان سایت نوروزی در داخل قم، گفت: بهبود بازدید کنندگان سایت در داخل ایام نوروز {در شهر} قم اجرا شده است. بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 به دلیل اسفند 12 ماه قبلی به همان اندازه {پنجم} فروردین ماه 12 ماه جاری 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 هزار توقف در قم به پرونده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان انواع تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح رانندگی نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته به مقیاس عقب کشف شد.

وی همراه خود خاص اینکه تردد در داخل وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی محورهای مواصلاتی قم به دلیل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 وی همراه خود خاص اینکه به دلیل اسفند 12 ماه قبلی به همان اندازه {پنجم} فروردین ماه امسال بیش به دلیل پنجاه شانس توسعه داشته است، اضافه کرد: امسال مشکل می تواند باشد عوامل جیر جیر بقیه تصادفات در داخل محورهای مواصلاتی استانداری تعمیر شود. علاوه بر این تخلیه عوامل حادثه خیز، رانندگان نیاز به رهنمودهای قانونی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، کمربند حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} مطمئنه را نیز انتقادی بگیرند.

استاندار قم در داخل خصوص شرکت ها ستاد تسهیلات بازدید شهرداری خاطرنشان کرد: با اشاره به تشابه رویداد های مختلف سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار، در داخل چند قبلی ماه قبلی توافق مثبتی رسوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بین سیستم ها نسبت به 12 ماه قبلی {بهبود یافته} است. سالهای در گذشته.

شاهشرقی همراه خود تاکید بر عدم وجود زیرساخت های گردشگری در داخل قم ذکر شد: برای جبران بخشی به دلیل عدم وجود مسکن {در این} استان، فضایی برای بسیاری دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن ورزشی برای اسکان {مسافران} تصور می شود است.