به دلیل مدال طلای زنان ایرانی به همان اندازه رویارویی همراه خود اشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لبخندها}


به گزارش خبرنگار ایمنا، 12 ماه قبلی شاهد اتفاقات مفرح متعدد در داخل فعالیت های ورزشی بانوان ایران بودیم، به دلیل مدال های پر جنب و جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پر جنب و جوش در داخل رویداد جهان به همان اندازه رویارویی تکواندوکاران خانم ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} به دلیل رویداد در سراسر جهان. 12 ماه 1400 12 ماه پر فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیبی برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان همراه خود به کاهش شیوع کرونا در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی رویداد در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک بود. امسال همراه خود تمام ورزش هایش منجر به به همان اندازه قرن اخیر تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرآغاز سوسو زدن زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان ایرانی بر ارتفاع های فعالیت های ورزشی قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی باشد یا نباشد. با این وجود در داخل یکپارچه آرزو {داریم} به بررسی اجمالی فعالیت های ورزشی بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان کشورمان در داخل 12 ماه قبلی بپردازیم:

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

{فوتبال}؛ نیروی کار مریم ایراندوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به جام ملت ها

در داخل اردیبهشت 1400 همراه خود ادعا مناسب فدراسیون {فوتبال}، مریم اراندوست معلم نیروی کار سراسری {فوتبال} بانوان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه جایگزین برای مریم آزمون معلم سابق نیروی کار سراسری شد. این اتفاق سطح عطفی برای نیروی کار سراسری {فوتبال} بانوان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آن قرار است بود. پس به دلیل {انتخابی} اردوهای نیروی کار سراسری {فوتبال} ایران به دلیل بالا گرفته شد به همان اندازه نیروی کار بانوان ایران کنار هم قرار دادن حضور در داخل رقبا های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور رنکینگ فیفا شود. نیروی کار سراسری {فوتبال} بانوان ایران در داخل اولیه دیدار تدارکاتی شخصی همراه خود هدایت مریم اراندوست در داخل مینسک بلاروس همراه خود نتیجه نهایی 6 بر a 0 مغلوب بلاروس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دومین تفریحی دلپذیر شخصی در داخل بلاروس همراه خود نتیجه نهایی 5 بر a 0 مغلوب ازبکستان شد. در داخل اولیه دیدار مرحله مقدماتی رقبا های قهرمانی بانوان آسیا مقابل بنگلادش، بانوان ایران همراه خود نتیجه نهایی 5 بر a 0 بنگلادش را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیروزی 4 بر 2 مقابل اردن در داخل ضربات پنالتی به مرحله بسته شدن رویداد قهرمانی بانوان آسیا راهی که در آن یافتند.

اولیه تفریحی نیروی کار {فوتبال} بانوان ایران در داخل رویداد قهرمانی آسیا در داخل ورزشگاه ند باتل کلان شهر ناوی بمبئی منتشر شده {امتیاز} {در این} تفریحی ایرانی همراه خود سوسو زدن زهره در کنار بود کدای او می رود به دلیل شکست جان مفید به در داخل برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جذب می کند رسید. نیروی کار سراسری {فوتبال} ایران در داخل دومین دیدار شخصی مقابل چین به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به دست آوردن 7 گل مقابل نیروی کار بسیار موثر چین نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار {فوتبال} بانوان ایران در داخل سومین تفریحی به مصاف چین تایپه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 5 بر a 0 نکرد. رویداد قهرمانی آسیا منجر به.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

پس به دلیل شکست مقابل نیروی کار بانوان ایران، اتحادیه {فوتبال} اردن همراه خود انتشار نامه ای به کنفدراسیون {فوتبال} آسیا، جنسیت این گل را تقاضا کرد. کدای دروازه بان نیروی کار {فوتبال} بانوان ایران نیاز به مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این اقدام اردنی ها همراه خود پاسخ های زیادی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان دنیای آنلاین ما اقدام به راهی که در آن اندازی برچسب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه پست هایی کردند. کدای قرار است به آنها بروند حتی به دلیل عمر مومنی، کاریکاتوریست مشهور کدام ممکن است اردنی نیز هست، همراه خود کارتون «به دلیل داخل فریبنده» به دلیل الزهرا حمایت کردند. کدای کمک.

لیگ برتر بانوان

لیگ برتر {فوتبال} بانوان {انگلیس} همراه خود 12 نیروی کار به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته {سیزدهم} لیگ در داخل 12 ماه 1400 یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت این هفته نیروی کار های شهرداری سیرجان، خاتون بم، سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن به سازماندهی نیروی کار های اول به همان اندازه {پنجم} شدند. .

خوب نیروی کار سرگل بوشیر {در این} فصل در داخل لیگ برتر بانوان اتحادیه {فوتبال} {انگلیس} حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل 9 تفریحی تنها واقعی 1 {امتیاز} خرید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس {یازدهم} جدول قرار دارد. سرگل بوشهر در داخل 2 تفریحی فعلی لیگ خوب مشاور است y واحدهای باطری البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنندج حضور نداشتند. سرانجام همراه خود تعیین نیروی کار برگزارکننده لیگ سرگل بوشهر به دلیل لیگ برتر ذکر نشده است.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

بسکتبال؛ به دلیل نیروی کار های سه نفره شخص به همان اندازه لیگ برتر

او می رود هدایت نیروی کار سراسری ایران را برعهده داشت شناسایی مستعار بک نوشته شده است در داخل سه فاصله رویداد بسکتبال شخص او می رود رویداد {انتخابی} المپیک در داخل اتریش را به ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند واگذار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری بانوان نیز مقابل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا نکرد.
نیروی کار سراسری بسکتبال سه شخص بانوان ایرانی هم در داخل المپیک نمایندگی می کنند جهان قرار است به آنها بروند مقابل چین تایپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا در داخل مجارستان شکست خوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی فینال تفریحی شخصی را مقابل هلند شکست دادند به همان اندازه به مشکل اتحادیه اروپا برای جواز حضور در داخل المپیک توکیو بالا دهند.

تجهیزات گلف اخیر اصفهان پس به دلیل سه 12 ماه راه اندازی نیروی کار سودآور در داخل لیگ بسکتبال به دلیل لیگ بسکتبال بانوان کناره گیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرام نیز تعیین گرفت در داخل لیگ برتر بسکتبال بانوان تیمی نداشته باشد یا نباشد.

بایاشگاه اشمایدر او می رود در داخل 12 ماه های فعلی یکی در میان قدرتمند ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرطرفدارترین نیروی کار های لیگ برتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت زیادی هم {در این} موضوع داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال برای اولیه موارد در داخل لیگ بانوان نیروی کار دارد. تجهیزات گلف بسکتبال سپاهان نیز امسال برای اولیه موارد در داخل لیگ نمایندگی کرد.

خوب نیروی کار اشمایدر او می رود در داخل اولیه 12 ماه تیمداری در داخل دسته بانوان همراه خود هدایت قابل احترام شرعی همراه خود سومین پیروزی در داخل رقبا های فینال چهارم مقابل گروه بهمن قهرمان سوپرلیگ بانوان شد. نیروی کار بهمن به مدیریت پریناس birdburg در داخل جایگاه دوم نیروی کار اکسون تهران {سوم} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه آبادان در داخل کلاس چهارم قرار گرفت.

نیروی کار بسکتبال بانوان ایران در داخل اولیه تفریحی شخصی در داخل جام B آسیا همراه خود نتیجه نهایی 64 بر 66 مغلوب لبنان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دومین تفریحی شخصی مقابل سوریه همراه خود نتیجه نهایی 71 بر 78 نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار ایران در داخل سومین تفریحی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی نیز همراه خود نتیجه نهایی 67 بر 76 نکرد. . زنان بلند قامت ایران در داخل فینال دیدار شخصی در داخل جام ملت های آسیا برای خرید مقام {پنجم} به مصاف سوریه رفتند با این وجود همراه خود نتیجه نهایی 57 بر 63 شکست خوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام ششمی در داخل مرحله B جام ملت های آسیا رسیدند.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

هندبال به دلیل خلیلی درخش به همان اندازه حضور در داخل رویداد قهرمانی هندبال بانوان جهان

{حذف} می تدریجی تمایل به غذا، خواستن صحنه ای به دلیل رقبا های باشگاهی آسیا

نیروی کار هندبال تمایل به غذا، خواستن مشهدی ها کدام ممکن است تنها واقعی مشاور ایران در داخل جام تجهیزات گلف های آسیا بوده اند به دلیل در اطراف رقبا ها جدا رفتند.

رویداد قهرمانی هندبال بانوان آسیا

بانوان هندبالیست ایرانی تخصصی ایجاد می کند اولیه {مسابقه} شخصی نمایندگی کردند رقبا قهرمان آسیا همراه خود نتیجه نهایی 20 بر 23 مغلوب ژاپن شد با این وجود در داخل دومین دیدار شخصی مقابل کویت همراه خود نتیجه نهایی 38 بر 11 پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سومین تفریحی شخصی نیز همراه خود نتیجه نهایی 52 بر 9 مقابل فلسطین پیروز شد. نیروی کار سراسری هندبال در داخل چهارمین دیدار شخصی همراه خود شیوع مقابل اردن، صعود شخصی به جام جهان را قطعی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضرب و شتم سوریه شناخته شده به عنوان نیروی کار دوم، به نیمه بسته شدن رویداد هندبال قهرمانی بانوان آسیا در داخل اردن راهی که در آن کشف شد. نیروی کار سراسری پس به دلیل رویداد قهرمانی آسیا در داخل دیدار نیمه بسته شدن مقابل کره جنوبی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدار کلاس بندی سر خورد به همان اندازه همراه خود شکست 33 بر 38 مقابل قزاقستان، 4 برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 شکست، چهارمین نیروی کار آسیایی شود.

رویداد قهرمانی جهان هندبال دختران

نیروی کار سراسری هندبال بانوان ایران در داخل اولیه تفریحی شخصی در داخل رویداد جهان هندبال بانوان اسپانیا همراه خود نتیجه نهایی 11 بر 39 مغلوب رومانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دومین دیدار شخصی همراه خود نتیجه نهایی 41 بر 9 مغلوب نروژ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سومین دیدار مقابل قزاقستان نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 25 نکرد. 31. این نیروی کار در داخل جام ریاست جمهوری هر دو جام جهان در داخل رویداد قهرمانی هندبال بانوان همراه خود نتیجه نهایی 32 بر 37 مقابل ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 بر 41 مقابل آنگولا نکرد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

سوسو زدن فاطمه خلیلی Bhvr

فاطمه خلیلی Bhvr دروازه بان نیروی کار هندبال بانوان ایران در داخل دیدار مقابل نروژ در داخل رویداد جهان هندبال اسپانیا شناخته شده به عنوان عالی شرکت کننده پایین تصمیم گیری در مورد شد. این تصمیم گیری در مورد در داخل حالی رقم خورد کدام ممکن است ایران شکست سنگینی مقابل نیروی کار اول جهان متحمل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما انتظار برای راه اندازی شد نیروی کار نروژ شناخته شده به عنوان عالی شرکت کننده این دیدار بوده اند با این وجود فاطمه خلیلی به دلیل سوی داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان راه اندازی شد شد. به {عکس} العمل های باور نکردنی اش. فدراسیون هندبال نروژ پس به دلیل خوب عصر احساسی برای فاطمه خلیلی، همراه خود انتشار پیامی توسط توییتر به فاطمه خلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار ایران به وی تبریک ذکر شد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

والیبال؛ به دلیل حضور سایپا در داخل تجهیزات گلف های آسیایی به همان اندازه قهرمانی بوریج اسانس ها در داخل لیگ

مقام چهارم والیبال بانوان تجهیزات گلف های آسیایی

نیروی کار والیبال سایپا همراه خود نتیجه نهایی خوب بر 3 مقابل سوپریم به شیوع رسید جهپوری تایلند، 0-0 شکست آلتای قزاقستان همراه خود نتیجه نهایی 3 بر 1 پیروز شد ریبسکو فیلیپین 3-0 برد جیتسو قزاقستان، 1 بر 3 شکست آلتای قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست 3-0 مقابل سوپرام جهپوری تایلند در داخل رویداد والیبال قهرمانی تجهیزات گلف های آسیا به مقام چهارم انگشت کشف شد.

لیگ برتر والیبال

لیگ برتر والیبال بانوان به دلیل 13 آبان همراه خود تفریحی پکان شباب یزد زرتشتی کوپر رفسنجان مشهد مد روز صخره های مرجانی اصفهان، ستاره فارس، ذوب آهن اصفهان، بوریج اسانس های کاشان، سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورامین به راه اندازی شد.
نیروی کار والیبال بانوان بوریج اسانس کاشان همراه خود ضرب و شتم ذوب آهن اصفهان به فینال لیگ والیبال بانوان راهی که در آن کشف شد. بوریج اسانس کاشان در داخل دیدار پایانی لیگ برتر والیبال بانوان به مصاف سایپا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکست این نیروی کار قهرمان لیگ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار های سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوباهان دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} شدند.

ساندرا کمپیدل کاپیتان نیروی کار سراسری

ساندرا کمپیدل او می رود معلم ایتالیایی است کدام ممکن است برای هدایت نیروی کار سراسری والیبال بانوان قراردادی خوب ساله امضا کرده است. او می رود پیش به دلیل عضو شدن در به نیروی کار سراسری ایران در داخل 12 ماه 2019، ایتالیا را شناخته شده به عنوان قهرمانی والیبال ناشنوایان اروپا هدایت کرد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

تکواندو

ناهید کیانی مشاور بار نامطلوب 57 کیلوگرم ایران در داخل در اطراف اول رقیب کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی به دلیل نیروی کار پناهندگان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 بر 9 مغلوب رقیب شخصی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توکیو {حذف} شد. تفریحی های المپیک.

قایق ها

شری مالایی او می رود به فینال های المپیک توکیو A را انتخاب کنید و انتخاب کنید B رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی ساز شد. مالایی کدام ممکن است همراه خود زمان 5:44.78 {دقیقه} شناخته شده به عنوان اولیه قایقران ایران در داخل نیمه بسته شدن المپیک در داخل نیمه بسته شدن در داخل کلاس {ششم} جدول 6 قرار گرفت. شخص توالی او می رود آماده است. در داخل فینال {مسابقه} B برای رتبه های {هفتم} به همان اندازه {دوازدهم}، مالایی او می رود در داخل کلاس بندی کل {پنجم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {یازدهم} شد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

گرفتن کردن

ارائه دهندگان من می روم در داخل دومین حضورش در داخل المپیک توکیو، در داخل ماده {اسلحه}، ستاره شد ترکیبی کردن قرار است به آنها بروند به در کنار مهیار صداقت سودآور شدند در داخل مجموع 624.9 {امتیاز} برای ایران خرید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس {پانزدهم} قرار گیرند.

خادمی نیز در داخل تفنگ سه حالته همراه خود 1165 {امتیاز} به دلیل بین 37 تیرانداز در داخل کلاس هجدهم قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل راهیابی به مرحله بسته شدن بازماند.

فاطمه لوسیون زاده در داخل موضوع تفنگ بادی دهمین فاصله المپیک توکیو همراه خود مجموع 624.9 در داخل جایگاه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} مرحله مقدماتی ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست در داخل بین هشت نفر راهی که در آن یافته به فینال 10 متر قرار گیرد. لوسیون زاده در داخل رویداد تفنگ سه مقامی به فینال نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 1163 {امتیاز} بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اولیه المپیاد مسکن {کار} شخصی را مشارکت در داد. خاکستر من می روم تمام کردم.

ارمنی صادقیان نوجوان ترین کاروان ایران در داخل المپیک توکیو در داخل مرحله مقدماتی تفنگ 10 متر همراه خود مجموع 622.6 {امتیاز} در داخل کلاس {سی ام} قرار گرفت.

هانیه رستمیان در داخل فینال رویداد {انتخابی} تپانچه 10 متر المپیک توکیو در داخل بین 53 تیرانداز نکرد. رستمیان در داخل تفنگ ترکیبی کردنبعد به دلیل جواد فروجی همراه خود 575 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس {هشتم} نیمه بسته شدن هانیه رستمیان همراه خود 94 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 92 {امتیاز} 186 را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواد فروجی همراه خود 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 96 {امتیاز} همراه خود مجموع 382 {امتیاز} 196 {امتیاز} خرید کردند. {پنجم} همراه خود 2 {امتیاز} خیلی کمتر به دلیل صربستان.

سارا گوانمردی تیرانداز ایرانی در داخل تپانچه 10 متر دختران پارالمپیک توکیو قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا انگشت کشف شد. سارا جوانمردی در داخل مرحله بسته شدن تپانچه 10 متر پارالمپیک توکیو به در کنار 7 رقیب نه قهرمان این رویداد شد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

کاراته

کاراته سارا بهمنیار – بار نامطلوب 55 کیلوگرم مرحله گروهی المپیک توکیو خوب نفرین اوزچیلیک ترکیه پیروز شد با این وجود در داخل یکپارچه 5-1 نکرد ژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یون حمام به دلیل چین تایپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 بر 2 مقابل آیویت گورانوا به دلیل بلغارستان {حذف} شد.

حمیده عباسعلی کاراته کی بار خوش بینانه 61 کیلوگرم اولیه مرحله گروهی المپیک توکیو لنگ شکست داد به دلیل جانب قصاب 4 بر a 0 نکرد با این وجود در داخل نیمه دوم همراه خود همین نتیجه نهایی برای n.d به ریچی وی مقابل سوئیس نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سومین دیدار 9 بر 7 فریال عبدالعزیز مصری را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تفریحی چهارم نیز 8 بر 4 نکرد. مال خودم خیلی خودم گونگ او می رود به دلیل چین نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} شد.

مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی از محسوس

فرزانه فصیحی پس به دلیل 57 12 ماه سودآور شد مشاور ایران در داخل المپیک 100 متر توکیو باشد یا نباشد. الفصیحی در داخل مرحله مقدماتی گروه دوم سودآور شد در برابر این 8 مشارکت کننده نه رکورد 11.76 ثانیه را به تماس گرفتن شخصی پرونده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشتاز باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله یک صعود تدریجی. الفصیحی {در این} مرحله به دلیل هشت نفر {هشتم} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل در اطراف رویداد {حذف} شد.

از مدال طلای دختران ایرانی تا رویارویی با اشک ها و لبخندها

بدمینتون

ثریا آقایی اولیه بانوی بدمینتون خانم المپیکی ایران است تخصصی ایجاد می کند مرحله گروهی المپیک توکیو به مصاف فاطمه {می رود}. هوشمندی عبدالرزاق به دلیل مالدیو 2 بر a 0 پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکرد او می رود اقامت دارد، به دلیل در اطراف رویداد {حذف} شد.

نیزه

هاشمی مغیان سید او می رود در داخل رویداد پارالمپیک توکیو در داخل بین 9 ورزشکار نه پارالمپیک همراه خود قد 24.5 متر به مقام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مدال طلا انگشت کشف شد.

والیبال نشسته

نیروی کار والیبال سپاهان همچون 12 ماه های قبلی همراه خود توانایی نشسته قهرمان والیبال ایران شد.

اسکیت رانندگی

عطیفه احمدی اسنوبرد تجربه 21 ساله ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی مشاور خانم ایران در داخل المپیک زمستانی پکن برای اولیه موارد المپیک را تخصص کرد. او می رود در داخل چی؟ {دومی} در مسیر درست حرکت کنید سر خورد با این وجود نتوانست به جاده بالا برسد.