به مقیاس عقب زائده‌های پلاستیکی همراه خود تأمین بنزینبه گزارش خبرنگار ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده یادداشتی کدام ممکن است حمیدرضا یوسفی، دکترای شیمی آلی در داخل اختیار این رسانه قرار داد: هنگامی تخصصی ایجاد می کند فاجعه میزان چرخ دنده زائد پلاستیکی قرار {داریم} به مقیاس عقب بلعیدن، استفاده بیشتر از مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیافت کفایت نمی‌تنبل نسبتاً نیاز به آرزو می کنند بهترین راه‌های یکی دیگر برای مسدودسازی گردش چرخ دنده زائد پلاستیکی باشیم. {در این} بین ممکن است علاوه بر این بتوانیم بازسازی را به لیست بهترین راه‌های به مقیاس عقب میزان چرخ دنده زائد پلاستیکی اضافه کنیم. بازسازی معنی جدیدی است کدام ممکن است همراه خود بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد می‌توان پلی‌پروپیلن، قسمتی به همین دلیل ضایعات پلاستیکی را به هیدروکربن مایع بازسازی کرد؛ این سیستم ممکن است علاوه بر این بهترین راه‌حلی بسته شدن برای رفع فاجعه کنونی محسوب نشود، با این وجود راه اندازی بنزین به همین دلیل {زباله} می‌تواند باعث تشویق مقرون به صرفه جدیدی برای به مقیاس عقب رفتارهای غلط علیه جو‌زیست شود.

شیمی‌دان‌های آمریکا آمریکا، بهترین راه‌رفع خوب‌ای برای بازسازی پلیمر به مایع پیدا می کند کرده‌اند که فقط در موردً ۲۵ شانس به همین دلیل {زباله}‌های پلاستیکی را تشکیل می‌دهد؛ این چرخ دنده در پایان تا حدودی محصول شبه دیزل بازسازی می‌شود کدام ممکن است به‌عنوان ترکیبی بنزین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لیندا وانگ، مهندس شیمی، دراین‌باره می‌گوید: فناوری بازسازی ما این قابلیت را دارد کدام ممکن است درآمد تجارت بازیافت را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان پسماند پلاستیکی را به مقیاس عقب دهد.

معنی شیمی‌دان‌های یانکی برای تأمین بنزین به همین دلیل {زباله}

روشی کدام ممکن است شیمی‌دان‌های یانکی برای تأمین بنزین به همین دلیل {زباله} استفاده بیشتر از می‌کنند به مشخصه عجیبی به همین دلیل آب تکیه می کند. هنگامی کدام ممکن است آب فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج می‌شود، می‌تواند به گونه‌ای عادات تنبل کدام ممکن است بلافاصله مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین باشد یا نباشد؛ این مرحله فوق بحرانی همراه خود رساندن دمای آب برای چندین ساعت به در دید ۵۰۰ سطح سلسیوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن فشاری مشابه ۲۳ مگاپاسکال به‌بازو می‌آید. {در این} صورت آب می‌تواند به‌عنوان مختلط به همین دلیل حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتالیزور حرکت تنبل به همان اندازه موارد نه تعیین کنید‌گیری مولکولی پلیمرهای پلاستیک را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک را همراه خود پشتیبانی اتم‌های هیدروژنی اهدا شده به مایعی به همین دلیل زنجیره‌های {متوسط} هیدروکربن بازسازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولی تخصصی ایجاد می کند نتیجه نهایی این استراتژی به‌بازو می‌آید نفتا شناسایی دارد. این فرایند کدام ممکن است مایع‌سازی هیدروترمال شناخته می‌شود برای آیا بسیاری از فرآیندهای نه مربوط به ارتقای نفت نپخته با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} آلاینده‌ها به همین دلیل نفت استفاده بیشتر از شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌تر برای پلی‌اتیلن نیز استفاده بیشتر از شده بود، با این وجود {نتایج} آن خواهد شد مثبت نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب شد دانشجویان این ابتکار را برای محصول یکی دیگر استفاده بیشتر از کنند.

دانشجویان توانستند بیش به همین دلیل ۹۰ شانس به همین دلیل پلی‌پروپیلن مانکن را به محصولاتی مربوط به نفتا سوختی بازسازی کنند. یکپارچه بررسی اجمالی‌ها تأیید شد این استراتژی به‌طور احتمالاً به همین دلیل معنی‌هایی مربوط به سوزاندن و حتی بازیافت همراه خود جو‌زیست سازگارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل لحاظ بلعیدن نشاط استفاده شده‌تر است. بازسازی معامله بسته‌های تراشه‌های منسوخ شده به بنزین فسیلی ممکن است علاوه بر این مرکز دنبال کنندگان جو‌زیست را کاملا شاد نکند، با این وجود باعث توقف به همین دلیل قدم گذاشتن پلاستیک به جو‌زیست احتمالاً خواهد بود. دانشجویان معتقدند این تکنیک، باعث راه اندازی نیروی محرکه‌ای برای بازیافت هر دو بازسازی الیاف پلی‌اتیلن به طیف عظیم‌ای به همین دلیل کالا باارزش به همین دلیل جمله پلیمر، نفتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین‌های پاک است؛ این سیستم ممکن است علاوه بر این بهترین راه‌رفع بسته شدن برای رفع فاجعه پلاستیک نباشد، با این وجود باعث بهبود سرمایه در داخل تجارت بازیافت احتمالاً خواهد بود.

{تأثیر} بازیافت {نکردن} {زباله}

{در حال حاضر} خیلی کمتر به همین دلیل ۲۰ شانس پلاستیکی کدام ممکن است استفاده بیشتر از می‌شود برای تأمین محصول جدیدترین بازیافت می‌شود کدام ممکن است این میزان تا حدودی اصولاً به همین دلیل {مقدار} {زباله}‌هایی است کدام ممکن است نابود شد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این مانع شدن به همین دلیل وارد شدن میکروپلاستیک‌ها به اقیانوس شود، با این وجود مسلماً باعث تخلیه گازهای گلخانه‌ای می‌شود. دانشجویان معتقدند از بین بردن {زباله}‌های پلاستیکی همراه خود بازیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف ریختن به معنای {حذف} آن خواهد شد‌ها نخواهد بود نسبتاً {زباله}‌های پلاستیکی به خرید به همین دلیل بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروپلاستیک‌های {سمی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات شیمیایی را به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین وارد می‌تنبل کدام ممکن است این {فاجعه} است در نتیجه به‌محض اینکه این آلودگی هوا‌ها وارد اقیانوس‌ها شود، به هیچ وجه آماده نخواهیم بود آن خواهد شد‌ها را فقطً به همین دلیل آب پاک‌سازی کنیم.

بازسازی پلاستیک به محصولی مقرون‌به‌صرفه کدام ممکن است {آسیب}‌های زیست‌محیطی درست مثل‌ای به‌وجود نمی‌آورد، می‌تواند نتیجه در سرمایه‌گذاری اصولاً در داخل تجارت بازیافت شود. بازسازی {زباله} به بنزین به تأمین دی‌اکسید کربن منجر می‌شود، با این وجود به همین دلیل {آسیب} دستیابی جو‌زیست مشتاق در مورد {زباله}‌های پلاستیکی توقف می‌تنبل. این ماده موضوع ممکن است علاوه بر این شبیه تجارت خوب تهدیدی بین المللی همراه خود یکی دیگر به تذکر برسد، با این وجود {در حال حاضر} دفن {زباله}‌های پلاستیکی در داخل پایین سهمی در داخل وارد شدن گازهای گلخانه‌ای به محیط دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {زباله}‌ها را شناخته شده به عنوان منبع مفید بنزین محور استفاده بیشتر از کنیم ممکن است علاوه بر این در داخل بلند مدت برای اداره کردن، گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بازیافت گازهای آن خواهد شد نیز بهترین راه‌حلی کشف شد شود.

برای رفع فاجعه زائده‌های پلاستیکی بهترین راه رفع بسته شدن مبادله این دسته به همین دلیل کالا همراه خود مناسبت‌های محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به‌صرفه است، با این وجود {در حال حاضر} همراه خود مسئله بزرگی مواجه هستیم کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این روزانه عظیم‌تر شود؛ متعاقباً احتمالاً بازسازی پلاستیک به بنزین یکی از بهترین {پاسخ} برای رفع این مسئله محسوب نشود، با این وجود می‌تواند {مسیر} یافتن بهترین راه‌رفع‌های بالاتر را آرم دهد.