به همان اندازه آخر همراه خود می توانید داشته باشید هستیمبه گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مسیر درست راهپیمایی روز قدس در داخل مخلوط خبرنگاران اظهار کرد: امسال کدام ممکن است رژیم صهیونیستی دردسر می‌تنبل روابط خودش را همراه خود برخی کشورهای مرتجع روال‌سازی تنبل، نیاز بیشتری دارد کدام ممکن است همراه خود مردمان فلسطین همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌آوایی داشته باشیم.

وی افزود: مردمان فلسطین طی سالیان 12 ماه {زیر} ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم این رژیم وانمود کردن بوده اند؛ با این وجود فلسطینیان نصب شده کردند کدام ممکن است حرکت از دوام اقامت است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: وقتی کدام ممکن است فلسطینیان در کنار همراه خود نه شیعیان جهان به میدان می‌آیند روحیه‌ای مضاعف برای حامیان آن قرار است‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزان رژیم غاصب اسرائیل راه اندازی می‌شود.

اژه‌ای در موضوع اینکه راهپیمایی روز قدس برای حمایت به همین دلیل فلسطینیان فوق العاده مؤثر است، اظهار داشت: پیام مردمان ایران برای فلسطینیان اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه آخر همراه خود می توانید داشته باشید هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به هر} مرتب سازی به همین دلیل می توانید داشته باشید حمایت می‌کنیم.

به گزارش ایمنا، {بزرگداشت} روز بین المللی قدس در داخل در همه جا ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور بی‌نظیر مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان برگزار شد. این در داخل حالی است کدام ممکن است پس به همین دلیل 2 12 ماه کل شما‌گیری کرونا این {مراسم} همراه خود حضور پرشور مردمان برگزار شد به همان اندازه موارد نه مشت محکمی بر دهان رژیم غاصب صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی ملت‌های مسلمان به رخ جهانیان کشیده شود.