به هماهنگی در دید شده ایم/ توپ در داخل پایین آمریکاستبه گزارش ایمنا، آنتونیو گوترش دبیرکل گروه ملل درگیر تلفنی همراه خود دکتر امیر عبداللهیان در داخل خصوص شومینه بس در داخل یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین {گفتگو} کرد.

دبیرکل گروه ملل متحد در داخل ابتدای این بررسی با تبریک شومینه بس در داخل یمن ذکر شد: این مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی است تخصصی ایجاد می کند نتیجه نهایی مشکل کل شما طرف ها به انگشت آمده است.

وزیر امور خارجه همراه خود ابراز خرسندی به دلیل برقراری شومینه بس در داخل یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر به دلیل عملکرد دبیرکل {در این} زمینه ذکر شد: اکنون زمان برداشتن گام های ابتدایی در داخل جهت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری در داخل یمن به طور قابل توجهی صلح رادیکال است. لغو تحریم های بشردوستانه».

محاصره رادیکال مردمان یمن نیاز به قطع شود

امیر عبداللهیان همراه خود گفتن حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران برای رفع فاجعه یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت پایان دادن به نبرد {در این} ملت، ذکر شد: امیدواریم همزمان بالا شومینه بس، محاصره رادیکال مردمان یمن نیز بالا یابد. کدام ممکن است این شانس حیاتی به دلیل انگشت نرفته است».

وزیر امور خارجه کشورمان بر انتشار پشتیبانی های بشردوستانه به مردمان یمن تاکید کرد.

شاهزاده عبداللهیان حتی می تواند به دلیل بازدید آقای گراندبرگ فرستاده ویژه دبیرکل گروه ملل متحد به یمن استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل {کار} شورای ایمنی مبنی بر صدور 2 اطلاعیه به صورت جداگانه تقریباً در مورد یمن شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اطلاعیه یکی دیگر کدام ممکن است به صورت یکجانبه صادر شد استقبال می کنیم. با بیرون در نظر داشتن حمله ها عربستان. تقریباً در مورد یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حکم دادن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نجات سراسری، این امر معکوس به احتمال زیاد خواهد بود.

وی ذکر شد: ما به هماهنگی در داخل مذاکرات در دید هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها شخصی را تقریباً در مورد مضامین باقی مانده توسط مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به آمریکا رساندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون توپ در داخل پایین آمریکاست.

آنتونیو گوترش مذاکرات حیاتی در داخل وین را حیاتی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است 2 طرف بدون در نظر گرفتن {زودتر} به هماهنگی برسند.

وی در داخل خاتمه همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: در داخل مشکل هستیم به همان اندازه ابزار ای به تماس گرفتن «ابتکار همبستگی رمضان» هدف به سمت برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} انسان دلپذیر را در داخل اصل {کار} شخصی قرار دهیم.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است 2 طرف تقریباً در مورد سایر مضامین در سراسر جهان به دلیل جمله افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیز تبادل تذکر کردند.

منبع مفید: ارنا