به همین دلیل گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در داخل موزه اتاق استراحت علی قلی به همان اندازه ساعت شب شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی در داخل آرامگاه صائب.به گزارش ایمنا، نرم افزار «90 {دقیقه}» همراه خود محوریت تفریح ​​و زمان گذشته به همین دلیل ساعت 15 در امروز (یکشنبه) در داخل پارک غدیر برگزار می تواند. «37 سطح» نه نرم افزار ای است کدام ممکن است منسوب به پایش سلامت به همین دلیل ساعت 9 صبح در داخل پارک نیزوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی اینترنتی به همین دلیل عاشقان به راه اندازی شد.

مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان اصفهانی نیز می توانند به همین دلیل ساعت 16 شرکت نرم افزار «اقامت 23 هزار» در داخل شهدای گلستان باشند کدام ممکن است روزانه نوروز یکی در همه شهدای شاخص اصفهان را تقدیم می تدریجی.
مسافران در امروز به همین دلیل ساعت 10 صبح میزبان نرم افزار «1000 12 ماه نوری» در داخل مجتمع تشک فولادی بوده اند به همان اندازه همراه خود {قابلیت} های مذهبی این زیارتگاه {تاریخی} شناخته شده شوند.

نرم افزار «موزه گردی» همراه خود محوریت گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در داخل موزه های شاخص اصفهان کدام ممکن است به همین دلیل ابتدای دهه گذشته شخصی همراه خود استقبال قابل توجه کیفیت بالا عاشقان به میراث زیبایی شناختی مواجه شده است، {هفتم} فروردین ماه در داخل همام علی گلی آقا واقع در داخل همام برگزار می تواند. در داخل مسجد سید حضرت آیت الله بیدآبادی {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار و فنون این بنای {تاریخی} را برای بازدیدکنندگان بازگو می تدریجی.

به همین دلیل نه نرم افزار هایی کدام ممکن است در امروز – یکشنبه 7 فروردین ماه – برگزار می تواند، نرم افزار «10 قرن» همراه خود محوریت تبدیل کردن اصفهان قدیم همراه خود نزدیک کردن به عید نوروز است کدام ممکن است به همین دلیل ساعت 16 در داخل میدان امام علی (ع) برگزار می تواند. نرم افزار «جاز 1400» به همین دلیل ساعت 16:00 در داخل میدان امام خمینی (ره) برپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه نرم افزار «ساعت شب شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی صائب» در امروز ساعت 19 در داخل قبرستان صائب واقع در داخل قبرستان صائب برگزار می تواند. در داخل جاده صائب

راه اندازی بازارچه صنایع دستی گرفته شده، تولید کارت بازی پستال نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوی ویژه جوانان به در کنار ساعت شب شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای موسیقی همراه خود حضور 5 شاعر {برجسته} اصفهانی به همین دلیل فاز های مختلف این نرم افزار خانوار محور است.