تجلی وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی افراد نجف آباد در داخل روز قدس
راهپیمائی روز بین المللی قدس به طور همزمان در سراسر اطراف ایران همراه خود حضور پرشور افراد در داخل شهرستان نجف آباد برگزار شد.