تحلیل فنی پول نقد های وانمود کردن + نمودار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه FTM


به گزارش خبرنگار ایمنا، ساختارهای اصلاحی در داخل کپک الگوهای ABC به نظر می رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} الگوها قیمت اصلاح کردن هزینه به دلیل AB به همان اندازه BC مشابه است، متعاقباً در داخل صورت به دلیل بین درگیر شدن مرحله حمایتی مورد نیاز، احتمالات نزول در جهت نخست ممکن است وجود داشته باشد. به 50 شانس نه. ممکن است حتی در مسیر درست حرکت کنید درستی نباید باشد.

تحلیل تکنیکال تصویر پول خارجی روح

تحلیل فنی سکه های جعلی + نمودار و قیمت FTM

ایمنی: خوب دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش عرف حمایت کنید.

از دوام: خوب دلار آمریکا 60 عرف.

کیفیت بالا ها

تحلیل فنی سکه های جعلی + نمودار و قیمت FTM

نمرات {بازار}: 42

هزینه: 1.07 دلار آمریکا

اصلاحات در داخل 24 ساعت قبلی: 7.07 شانس به مقیاس عقب

اندازه گیری {بازار}: 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 716 میلیون دلار آمریکا.

عرض کل شما: سه میلیارد 175 FTM.

پیشنهادات هر روز: 385 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 167 هزار دلار آمریکا.

ارزهای تخفیف شده: 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 545 میلیون FTM.

هزینه به تومان: 30 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 81 تومان

(با بیرون نشانی به دلیل تخلیه)