تحلیل فنی کد پول نقد اتریوم + نمودار هزینه ETH


به گزارش خبرنگار ایمنا، در گذشته به همین دلیل اینکه بتوانیم پیش بینی به همین دلیل انگشت ارائه حمایت 3000 دلاری را داشته باشیم، برآورد می شد. نمادها ظرفیت راه اندازی منصفانه ساختار موجی جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت به همان اندازه محدوده 3300 دلاری، با این وجود به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است موج 3 در داخل محدوده امواج 1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 قرار دارد، این نمونه نقض شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً پیش بینی می شود اصلاح کردن شود. بغرنج ما آن خواهد شد را همراه خود فرمت wxy خواهیم داشت.

تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل فنی اتریوم

تحلیل فنی کد سکه اتریوم + نمودار قیمت ETH

ایمنی: سه هزار دلار آمریکا حمایت کنید

از دوام: سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 345 دلار آمریکا.

پیشگویی کردن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا: پیش بینی به همین دلیل انگشت ارائه سه هزار حمایت را داشته باشید دلار آمریکا.

کیفیت بالا ها

تحلیل فنی کد سکه اتریوم + نمودار قیمت ETH

نمرات {بازار}: 2

هزینه به دلار آمریکا: سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت دلار آمریکا

اصلاحات: 5.23 شانس به مقیاس عقب

بعد {بازار}: 361 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 971 میلیون دلار آمریکا.

عرض کل شما: 120 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 344 هزار پول نقد دهلیز.

پیشنهادات هر روز: 23 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 59 میلیون دلار آمریکا

{خرید} مشترک: 120 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 344 میلیون پول نقد اتریوم.

هزینه به تومان: 85 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 917 هزار تومان

(علامت در داخل باره 9 {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تخلیه) ?