تذکر کارشناس داوری کسب اطلاعات در مورد صحنه های نامشخص ورزشی سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاونبه گزارش خبرنگار ایمنا، به گزارش خبرنگار ایمنا، امشب به دلیل ساعت 45 در داخل حیاتی ترین دیدار هفته {سوم} مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بین خدمه های سپاهان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید. {مشارکت} عربستان {در شهر} برداشتن شده عربستان برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ایران همراه خود نتیجه نهایی 3 بر a 0 مغلوب حریف عربستانی شد.

نوید مظفری در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا به بررسی اجمالی صحنه های جنجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص داوری این دیدار صنوبر کدام ممکن است محتوای متنی آن به رئوس مطالب {زیر} است:

ریختن مدافع سپاهان دقیق بود؟

احترام الله برقاز، مدافع بلند قامت سپاهان ایران در داخل {دقیقه} 10 ورزشی مرتکب خطا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به دلیل گلزنی او می رود شد. {مشارکت} به دلیل داور کارت بازی بنفش گرفت.

مظفری: ریختن شرکت کننده سپاهان دقیق بود.

اولیه گل {مشارکت} در داخل {شرایط} بهداشتی نیز کارآمد بود

در داخل {دقیقه} 43 ورزشی، {مشارکت} سلطه عربستان سعودی نواف الصبحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی گل آلوارو 2 کلان شهر گزارش شده کدام ممکن است سیفانی معتقد است مهاجم نیاز به آفساید باشد یا نباشد {مشارکت} معرفی شد.

مظفری: گل اول خدمه {مشارکت} از هر نظر آفساید نبود

مظفری ممکن است همچنین با اشاره به انجام داوران در داخل ورزشی سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان صحبت کرد {مشارکت} وی اظهار داشت: در داخل مجموع خدمه داوری مشکلی {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوت نادرستی به صدا {درآمد}.