تشکیل «دبیرخانه ویژه تدوین لایحه مقررات عرضه اجتماعی» در داخل وزارت رفاه


به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الله عبدالملکی در داخل صفحه وب سفارشی شخصی در داخل توییتر نوشت: همراه خود ابلاغ مقام معظم مدیریت در داخل خصوص پوشش های کل تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل ویژه رئیس جمهور به وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، دبیرخانه همه ملت این امر درهم آمدن است {مشارکت} همه شما نیروها به طور قابل توجهی مجلس، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز وزارت افراد است.

ساخت و ساز