تصادف سمند همراه خود پراید 6 مصدوم بر جای گذاشتعباس عابدی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا اظهار داشت: ساعت 18:30 درست در این لحظه – شنبه 5 فروردین ماه خوب فقره تصادف {خودرو} سمند همراه خود پراید به وسط اورژانس 115 اصفهان ادعا شد.

وی افزود: این حادثه در داخل محور نین – اصفهان، در گذشته به همین دلیل کریدور ملااحمد روبروی روستای حماده رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری 2 اسباب بازی آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست روابط پایه وسط فوریت های پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: {در این} حادثه 6 نفر جای می دهد سه دختر، خوب شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نوزاد مجروح شدند کدام ممکن است برای یکپارچه {درمان} به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.