توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان


به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی مرتضوی، عصر امروز_ جمعه شانزدهم اردیبهشت‌ماه_ در ویژه برنامه «پیشینه اقتصاد در اصفهان» که در خانه مشروطه برگزار می‌شود، ملی گفت: پیش از اقتصاد ملی در اصفهان را می‌توانم در سه موضوع نهضت تحریم تنباکوی اصفهان شرکت کنیم. اسلامیه اصفهان و اقتصاد دانش‌بنیان امروز مورد توجه قرار داد؛ نهضت تنباکو مهم ترین نهضت است که در 150 سال گذشته رخ داده و تأثیرات فراوانی در اقتصاد داشته است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از نهضت تنباکو به نام «نهضت تحریم، خبری در عصر بیخبری» نام می‌برند، اما باید دید این چه خبری بوده که در عصر بیخبری رخ داده است، به نظر می‌آید در دستگاه اندیشه متفکران شیعه. این نکته مهم است که صرف مبارزه نظامی و سیاسی نمی‌توان با استکبار مقابله کرد و باید مبارزه اقتصادی داشت، اینجا می‌توان مفهوم نهضت تنباکو را در عصر بی‌خبری دانست.

مدیر خانه مشروطه اصفهان توضیح داد: اصفهان دو ویژگی قابل توجه در مقطع تاریخی مشروطه است، منطقه اول اصفهان، میراث پایتختی صفویه بوده است، صفویه از جمله حکومت‌هایی بوده است که تا حدی تعیین شده است تمام زوایای یک حکومت را اجرا کند.

وی افزود: دومین ویژگی علمی اصفهان این است که پایگاه حوزه کشور در آن زمان بوده است، اما این به اصفهان قوت و قدرتی می‌دهد که می‌توان عملیات نظامی را با شرکت‌ها انجام داد. اسلامیه به یک نهضت اقتصادی تبدیل کند.

مرتضوی نظران کرد: این شرکت اسلامیه در زمان مشروطه نیاز به یک فرهنگ‌سازی و تبدیل شدن به یک مطالب عمومی بود، مرحوم حاج آقا نورالله نجفی اعلامیه با عنوان «اسلام در خطر است» را در آن زمان صادر می‌کند که کل بحث آن، اقتصادی بوده است، اما چشمان تیزبین. تولیدین جامعه بر این بوده که اگر قرار باشد به اسلام بخورد از طریق اقتصاد است.

وی در ادامه با بیان فرائضی از اعلامیه حاج آقا نورالله نجفی در زمان مشروطه، که مفاد از مباحث اقتصادی را شامل می‌شد، پرداخت و گفت: ظاهراً این اعلامیه «اسلام در خطر است» در حمایت از تصمیم اصناف اصفهان به عنوان پیش قرائل اصناف کشور در زمان مشروطه مبنی بر. تولید داخلی بوده است.

مدیر خانه مشروطه اصفهان تصریح کرد: از اعلامیه های متعدد دیگری برای مردم در آن زمان و با رهبری حاج آقا نور الله نجفی با روابط اقتصادی منتشر شده است که در نوع خود برای امروز ما قابل توجه است، ولی باطن همه اینها را عدم وابستگی به خود می داند. بیگانگان در عرصه‌های مختلف برای تثبیت استقلال اقتصادی است.

وی در ادامه گریزی به وضعیت امروز اقتصادی انقلاب اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی اسلامی است تا حدودی به آرمانها و باورهای دینی خود برسد، اما برای تداوم این انقلاب اسلامی باید برای پاشنه آشیل انقلاب و معظل بزرگ، به نام اقتصاد فعالیت های جدی کرد. ، این رهبر معظم انقلاب قریب به یک دهه بر موضوع اقتصاد دانش بنیان به جای اقتصاد مونتاژی توجه ویژه دارد.

مرتضوی اقتصادی بیان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان باید هوای نفسی ما را تا این انقلاب اسلامی وارد مرحله بعدی در جهان کند، در غیر این صورت ما موفق نخواهیم شد.

The post توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.