تکذیب تمام شدن ذخایر آب تهران تا 100 روز دیگر – ایمنابه گزارش ایمنا، متن اطلاعیه روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه تهران به شرح زیر است:

وی افزود: متأسفانه برخی رسانه‌ها این مطلب را که مجری یکی از برنامه‌های تلویزیونی خطاب به مدیرکل آبفای استان تهران گفته بود 100 روز دیگر ذخایر آب تهران تمام می‌شود، تفسیر کرده‌اند. به هیچ وجه نیست بخش به گفته محمدرضا بختیرو چنین موضوعی مطرح نشد و برای بررسی این موضوع می توانید به فیلم برنامه بیستم شبکه تهران در 9 مهرماه مراجعه کنید. 1̱4̱0̱1̱ اشاره کرد

شرکت آب و فاضلاب منطقه تهران با استفاده از تمامی توان فنی و مهندسی در شبانه روز با تدوین طرح ها و سناریوهای لازم به شهروندان تهرانی این اطمینان را می دهد که با همکاری مشترکین از این شرایط به سلامت عبور خواهند کرد.

این شرکت با مدیریت و تعادل و پایش بلادرنگ شبکه توزیع مخازن آب تهران توانسته به تامین آب پایدار در شهر تهران دست یابد و به همکاری مسئولانه مردم تهران افتخار می کند. مقوله حیاتی تامین آب شرب که وظیفه اصلی این شرکت است محقق شده است. تأمین آب آشامیدنی ساکنان تهران».