جرگه ادبی اصفهان در دست بچه های کلان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا علی قاسم زاده، امروز 11 تیرماه در مراسم افتتاحیه دو کتاب «بهش فکر نکن» و «پناه می برم» برگزار شد. خوب«برای خلق یک اثر هنری باید یک اثر هنری خلق کرد، اولین مقدمه یا زنجیره خلقت، یک اثر استعداد است، انسان بدون استعداد نمی تواند اثر هنری خلق کند.

وی با تاکید بر اینکه دومین زنجیره خلقت علاقه است، گفت: خیلی ها استعداد هنری دارند اما به دلیل فشرده بودن برنامه نتوانسته اند استعداد و علاقه خود را کشف کنند و نتوانسته اند قدمی در این راستا بردارند. ” افزوده شد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: سومین زنجیره خلق یک اثر هنری، احساسات و عواطف است، ممکن است انسان استعداد و علاقه نداشته باشد، اما می توان بدون احساس و عواطف، یک اثر هنری خلق کرد؛ در این میان می توان یک اثر هنری خلق کرد. این چهارمین زنجیره دانش است و هنرمند برای خلق یک اثر هنری باید در کنار استعداد و علاقه و عاطفه دانش داشته باشد.

قاسم زاده ادامه داد: دانش جنبه نظری تولید یک اثر هنری است و آنچه به عنوان زنجیره پنجم تولید یک اثر هنری ارائه می شود مهارت و همراه با انگیزه ششمین زنجیره تولید یک اثر هنری است. هنر یک اثر هنری مورد نیاز است.»

وی با بیان اینکه انگیزه به دو بعد درونی و بیرونی تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: بعد درونی انگیزه گرانتر از بعد بیرونی است. خلق اثری با انگیزه درونی، نه با انگیزه بیرونی، مثلاً گرفتن جایگاه بالایی در جشنواره، کار ارزشمندی از هنرمند است.

شهردار اصفهان گفت: در کنار این شش عامل که زنجیره تولید یک اثر هنری را تشکیل می دهد، عاملی مهم و حیاتی برای ماندگاری و اثرگذاری یک اثر هنری است، چیزی جز فلسفه و فلسفه نیست. جهان بینی هنرمند.»

قاسم زاده افزود: اگر آثار بزرگانی چون حافظ، سعدی و مولانا در طول تاریخ باقی مانده است، نه به دلیل این شش عامل، بلکه به دلیل جهان بینی والای این افراد است که در دنیای هنر گم یا گم شده اند. امروز می تواند یک حلقه باشد فلسفه و جهان بینی.»

«بیایید از زحمات ارزشمند موسسه فرهنگ صحبت کنیم.داستانوی در حوزه قصه گویی در اصفهان خاطرنشان کرد: خدمات این مجموعه فرهنگی مانند لوله آب است که می توان سال ها از آن استفاده کرد. این مجموعه فرهنگی توانست درک واقعی جهان را به دست اندرکاران عرصه داستان نویسی و نویسندگی در مجموعه خود بدهد.

استاندار اصفهان گفت: هنرمندی که دنیا و دنیا را درست درک نکند می تواند به ارزش های کشور، ملت و مردم خود خیانت کند و به ایمان ملت خیانت کند.

قاسم زاده گفت: ویژگی مجموعه فرهنگی داستان این است که نشان داد می توان در محیطی معنوی، سالم و مهمتر از همه مذهبی، به دور از قهوه و محیط دودآلود، خالق را پرورش داد.

وی گفت: صراحتاً در این شهر جرگه های ادبی در دست بچه های کلان است و نمادگرایی و جهان بینی ادبیات اصفهان با ما متفاوت است. قبل و بعد از این جهان بینی با پیدایش مجموعه خانه داستان این انحصار شکسته شد و هنرمند و نویسنده انقلابی ظهور کرد.