حباب داغ سکه به یک میلیون و 431 هزار منطقه رسیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 21,890,000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 10740000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18380000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 19420000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14310000 ریال رسید.