حباب داغ سکه یک میلیون و 391 هزار منطقه بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 17020000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 8830000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 16180000 ریال رسید.

4. حباب ربع سکه به 20310000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 13910000 ریال رسید.