حباب سکه امامی به یک میلیون و 725 هزار توماهاوک تبدیل شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 17250000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 9,320,000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18470000 ریال رسید.

4. حباب ربع سکه به 22110000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14410000 ریال رسید.