حباب سکه ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار ابر بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 26840000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 17800000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 19140000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 21550000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 15510000 ریال رسید.