حرم رضوی در داخل ساعت شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام
همزمان میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام حرم مطهر رضوی غرق آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت شد ({عکس} های این گزارش همراه خود دوربین دیجیتال متحرک گزارش شده است)