«حسین رونوگی» از بیمارستان مرخص شدبه روایت ایمنو. بر اساس آن به گفته یک مقام آگاه، زندانی سیاسی حسین رونقی ساعتی پیش پس از بهبودی مختصر در یکی از بیمارستان‌های تهران از این بیمارستان مرخص شد و حال عمومی وی مساعد است.

بعد از اینکه حسین روانگی از دیروز اعتصاب غذا کرد خارج از بیمارستان او را از زندان منتقل کردند و مادرش عصر امروز – دوشنبه 22 آبان – او را دید.

منبع: مهر