حل مشکل آب اصفهان یک مطالبه ملی استمجتبی جعفری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، رویکرد رئیس جمهور به موضوع آب در استان اصفهان را نیازمند بررسی یکسری واقعیت ها و نگاه همه جانبه به این مهم دانست.

وی افزود: صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور برای برآورد این رقم کافی نیست، چون رئیس‌جمهور دانشمند و انقلابی است، جراحی اقتصادی، روابط با کشورهای همسایه، سواحل آزادسازی که سال‌ها وجود داشته، قول داده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر با بیان اینکه رئیس جمهور رویکرد ملی، عادلانه و همه جانبه ای به موضوع آب در استان اصفهان داشت، گفت: نا سازگاری. باید از رئیس جمهور انتقاد کرد، اما دیدگاه رئیس جمهور را باید جدا کرد.

جعفری با تاکید بر اینکه مردم باید با گریه به مطالبه گری ادامه دهند، گفت: این مطالبات دست رئیس جمهور را برای گرفتاری باز می گذارد. اصفهان نگین انگشتر ایران است و مردم از شهرها و استان های مختلف به اصفهان مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شدند. نیمی از جمعیت اصفهان از شهرهای مختلف هستند و در نتیجه نیاز آبی رودخانه های اصفهان و زاینده رود یک مطالبه ملی است.