حماسه 25 نوامبر برگ زرین دفاع منطقه استبه گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و اراده اسلامی، علی میل4 آبان ماه گرامیداشت روز اصفهان با رویکرد دستگاه های هم افزا در تقویت وحدت و توسعه ملی و نشاط اجتماعی، آن را از دستور کارهای 92 جلسه شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد.

وی همچنین گفت: فداکاری ها و رشادت های مردم شریف اصفهان با تشییع شهدای گلگون کفن با بیش از 370 شهید در عملیات محرم باعث شد تا 25 آبان به عنوان روز اصفهان در تقویم رسمی کشور نامگذاری شود.

مدیرکل فرهنگ و اراده اسلامی در ادامه به تشریح دستور کار دومین جلسه شورای فرهنگی منطقه با عنوان «زیفت عفیفانه» و تحلیل رویدادهای اخیر کشورمان پرداخت.

اعضای شورای کل فرهنگی منطقه نیز در این جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص دستورالعمل ها پرداختند و راهکارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.