خواص فسفر چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آن چه عوارضی دارد؟ + داروها غذایی تشکیل فسفر کدامند؟


شاید ساده یکی اجتناب کرده اند خواص فسفر، توانایی سوسو زدن آن در تاریکی هر دو به اصطلاح عصر‌رنگ بودنش باشد، در جدا خصوصی این جاری واقعیت همین جا است کدام ممکن است خواص فسفر فراتر اجتناب کرده اند اینهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده معدنی به در جدا کلسیم به مونتاژ استخوان‌ها کمک می‌تنبل. به معنای دقیق عبارت هستند ۸۵ سهم اجتناب کرده اند فسفر هیکل در استخوان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان‌ها ذخیره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا با کمک به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم سلول‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر احساس‌ها، تعادل سایر ویتامین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی خیلی شبیه با ویتامین D، ید، منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی هیکل را نیز تامین می‌تنبل. ما در این نوشتار به موقعیت فسفر در هیکل، فواید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده‌روی در خوردن آن پرداخته‌ایم. در جدا خصوصی ما در جدا باشید.

فسفر چیست؟

می‌گویند کیمیاگران عرب در قرن دوازدهم به طور تصادفی عنصری ثابت، بی‌رنگ، نیمه شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومی تعیین کنید را اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جداسازی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی آن را فسفر گذاشتند فسفر، دومین ماده معدنی فراوان در هیکل انسان پس اجتناب کرده اند کلسیم است. هیکل، برای انواع زیادی از اجتناب کرده اند عملکردها خیلی شبیه با تصفیه داروها زائد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول‌ها به فسفر خواستن دارد. در جدا با این، فسفر موقعیت مهمی در دفاع کردن بهزیستی انسان داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ارزشمندی اجتناب کرده اند رژیم غذایی معمولاً پرسیده تبدیل می تواند باشد را تشکیل می‌دهد. به طور مثال یکی اجتناب کرده اند وظایف بی نظیر فسفر همین جا است کدام ممکن است شناخته شده چون خوب بلوک ساختمانی برای دوام دندان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان‌ها حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعیت، کلسیم برای آسانسور دندان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان‌ها به وجود فسفر خواستن دارد.

فسفر علاوه بر این موجب آسانسور اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت های عضلانی می‌شود. با درجه وجود فسفر، سلول‌های عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه‌ای قادر به انجام تعهد نیستند. در جدا با این، فسفر در جدا خصوصی موقعیت بافری خصوصی درجه pH خون را متعادل نگه می‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک می‌تنبل به شبیه به اندازه چربی، کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین در هیکل به نشاط ترتیب شود. اکثر اشخاص حقیقی مقدار فسفر می خواست خصوصی را اجتناب کرده اند طریق رژیم غذایی روزانه خصوصی اکتسابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به خوردن تقویت می تنبل نیست. واقعیت همین جا است کدام ممکن است اصولاً اوقات اوقات احتمال وجود فسفر اضافه در هیکل اصولاً اجتناب کرده اند ضعیف آن است. ابتلا به بیماری‌های کلیوی هر دو خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف کلسیم می‌تواند در نتیجه افزایش فسفر هیکل شود. در جدا خصوصی این جاری، برخی اجتناب کرده اند مشکلات بدنی (خیلی شبیه با دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به الکل) هر دو داروها (خیلی شبیه با برخی اجتناب کرده اند آنتی اسیدها) می‌توانند باعث شوند درجه فسفر در هیکل به میزان زیادی دچار افت شود. سطوح فسفر ساده با توجه به هر دو خیلی کم در هیکل می‌تواند باعث مشکلات پزشکی خیلی شبیه با بیماری قلبی، درد مفاصل هر دو خستگی شود.

فسفر، دومین ماده معدنی فراوان در بدن انسان پس از کلسیم است.

فسفر، دومین ماده معدنی فراوان در هیکل انسان پس اجتناب کرده اند کلسیم است.

موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص فسفر در هیکل

درک کردن بی نظیر فسفر در هیکل، کمک به تشکیل استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان است کدام ممکن است در صورت ضعیف آن، ستون فقرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان‌ها دچار اشکال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه دوم موقعیت مهمی در نحوه استفاده هیکل اجتناب کرده اند کربوهیدرات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی‌ها دارد. علاوه بر این برای مونتاژ پروتئین محیط زیست در انبساط بافت های عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم سلول‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس‌ها نیز مورد‌ خواستن است. اجتناب کرده اند تولید عکس خواص فسفر موقعیت ساختاری مهم آن در مونتاژ اسیدهای نوکلئیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غشای سلولی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر در مونتاژ نشاط هیکل نیز موقعیت دارد. اجباری به اشاره کردن است هیکل معمولاً فسفر کمتری را روزی کدام ممکن است درجه کلسیم بالا باشد توسل به می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس. یعنی این 2 ماده تشکیل دهنده شیمایی علیرغم همبستگی در جدا خصوصی یکدیگر، مثل کفه‌های ترازو در هیکل حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا جابجا شدن یکی در جدا خصوصی کاهش عکس در جدا است. قبلی اجتناب کرده اند تمام این اسبابک ها، برای توسل به صحیح فسفر به ویتامین D خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف ویتامین D توسط خودتان باعث ضعیف فسفر در هیکل می‌شود.

خواص فسفر برای هیکل

فسفر خوب ماده معدنی است کدام ممکن است ۱% وزن کل هیکل انسان را تشکیل می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به‌گونه کدام ممکن است مشاوره شد دومین ماده معدنی فراوان در هیکل است کدام ممکن است در تمام سلول‌های هیکل موجود است، در جدا خصوصی این جاری بیشترین میزان فسفر فعلی در هیکل در استخوان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان‌ها کشف شد می‌شود. متعاقباً، خاص است کدام ممکن است باید فواید مهمی برای هیکل به در جدا داشته باشد کدام ممکن است به برخی اجتناب کرده اند آن‌ها در بالا اشاره شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا با فواید مذکور، فسفر به هیکل در مونتاژ ATP (مولکولی کدام ممکن است هیکل برای ذخیره نشاط اجتناب کرده اند آن استفاده می‌تنبل) نیز کمک می‌تنبل. قابل ملاحظه است کدام ممکن است فسفر در جدا با ویتامین D در جدا خصوصی ویتامین B نیز همبستگی مستقیم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در کارکرد اندام‌های مهم هیکل خیلی شبیه با اسبابک ها زیر نیز محیط زیست است:

 • درک کردن کلیه
 • انقباضات عضلانی
 • ضربان روده ها خالص
 • علامت‌دهی عصبی

علاوه بر این هر کس مفید در اسبابک ها زیر نیز به فسفر خواستن دارد:

 • دندان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان‌های محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید
 • تامین نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر خستگی مزمن
 • تحرک بافت های عضلانی
 • ذخیره نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن
 • کاهش درد عضلانی بعد اجتناب کرده اند بازی
 • مونتاژ DNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید RNA – بلوک‌های ژنتیکی هیکل
 • تعادل داروها معدنی اجتناب کرده اند قبیل ید، منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی
 • ضربان مشترک روده ها
 • تسهیل هدایت عصبی
بیشترین میزان فسفر موجود در بدن در استخوان‌ها و دندان‌ها یافت می‌شود.

بیشترین میزان فسفر فعلی در هیکل در استخوان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان‌ها کشف شد می‌شود.

فسفر در طی آن داروها غذایی موجود است؟

اگرچه یافتن غذاهایی در جدا خصوصی محتوای فسفر بالا کار سختی نیست، چرا کدام ممکن است اصولاً اوقات وعده های غذایی تشکیل فسفر هستند، در جدا خصوصی این جاری فسفر حیوانی دستی‌تر توسل به هیکل می‌شود. در جدا خصوصی این وجود اصولاً اوقات توصیه می‌شود کدام ممکن است اشخاص حقیقی در هنگام احتمال دارد صرف غذاهای a باشکوه فرآوری‌شده مراقب باشند، چرا کدام ممکن است خوردن بیش از حد متنوع از اینها اغذیه می‌تواند باعث شود هیکل به طور متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر این ماده معدنی را بیش اجتناب کرده اند حد توسل به تنبل. 5 ماده غذایی زیر تأمین مفید فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها مغذی حیاتی هستند:

۱- غذاهای دریایی: غذاهای دریایی تأمین برتر فسفر رژیمی هستند، در جدا خصوصی این جاری مقدار خوردن آن به نوع غذای دریایی متکی است. شناخته شده چون مثال، ماهی سالمون تشکیل حدود ۳۱۵ میلی‌خوب و دنج فسفر در هر وعده است، در حالی کدام ممکن است حلزون حدود ۲۴۴ میلی‌خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدف حدود ۲۰۱ میلی‌خوب و دنج فسفر دارد. غذاهای دریایی علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند اسیدهای چرب امگا ۳ هستند کدام ممکن است برای سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن مهم هستند.

۲- لبنیات: لبنیات دارای از داروها مغذی مهم خیلی شبیه با ویتامین D، ویتامین A، کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند فسفر است، در حالی کدام ممکن است هر وعده شیر هر دو ماست منطقی۲۵۰ میلی‌خوب و دنج اجتناب کرده اند این ماده معدنی داراست، پنیری به سختی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۹۷ میلی‌خوب و دنج در هر وعده را حاضر می‌دهد.

۳- عدس: عدس در همه جاری تأمین خوبی اجتناب کرده اند فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند فولات، فیبر، منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است. خوب وعده متداولعدس تشکیل حدود ۳۵۶ میلی‌خوب و دنج فسفر است کدام ممکن است این مقدار ۲۶ سهم اجتناب کرده اند خوردن روزانه توصیه شده فسفر برای هر کس است.

۴- گوشت مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکیان: مرغ یکی تولید عکس اجتناب کرده اند منابع برتر فسفر است. در حالی ‌کدام ممکن است هر وعده بوقلمون حدود ۲۱۷ میلی‌خوب و دنج فسفر دارد، مرغ در جدا خصوصی ۱۸۰ میلی‌خوب و دنج در رتبه دوم قرار می‌گیرد. در جدا با این، افرادی کدام ممکن است به خوردن کردن گوشت مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکیان‌ها کنجکاوی تصویر نمی‌دهند، می‌توانند اجتناب کرده اند خوردن روزانه زرده تخم مرغ کدام ممکن است تشکیل حدود ۸۶ میلی‌خوب و دنج فسفر در هر عدد است، لذت ببرند.

۵- نخود فرنگی: نخود فرنگی نیز همانند عدس، تأمین خوبی اجتناب کرده اند فسفر غذایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر وعده حدود ۹۴ میلی‌خوب و دنج فسفر به هیکل می‌رساند کدام ممکن است هیکل انسان تقریباً ۵۰ سهم آن را ساده توسل به می‌تنبل. در جدا با این، نخود فرنگی سرشار اجتناب کرده اند ویتامین K، منگنز، فولات، فیبر، ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تأمین خوبی اجتناب کرده اند داروها مغذی طبیعی ضد‌التهابی خیلی شبیه با کاتچین، اپی کاتچین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای چرب امگا ۳ آلفا-لینولنیک است.

غذاهای دریایی منبع عالی فسفر رژیمی هستند

غذاهای دریایی تأمین برتر فسفر رژیمی هستند.

سایر منابع غنی اجتناب کرده اند فسفر کدام ممکن است تصویر دهنده خواص فسفر در هیکل هر کس است، است به ویژه برای ادغام کردن اسبابک ها زیر می‌شوند:

 • شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات لبنی
 • غلات درست
 • سیب زمینی
 • سیر
 • آب نبات
 • پودینگ‌ها
 • میوه‌های خشک شده (خشکبار)
 • نوشیدنی‌های گازدار (اسید فسفریک برای مونتاژ کربنات در این نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود)
 • غلات درست (غلات درست تشکیل فسفر بیشتری نسبت به آرد سفید هستند)

در جدا خصوصی این جاری، فسفر فعلی در آجیل، دانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا به فیتات متصل است کدام ممکن است توسل به ضعیفی دارد، در جدا خصوصی این جاری در برابر این وقتی رژیم غذایی شخص به لحاظ پروتئین‌های حیوانی تشکیل کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین کافی باشد، احتمالاً فسفر کافی را توسل به خواهد نمود، چرا کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است کلسیم بالایی دارند، فسفر بالایی نیز دارند. علاوه بر این، در جدا خصوصی وجود این‌کدام ممکن است فسفر البته است در متنوع اجتناب کرده اند وعده های غذایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن داروها مغذی مشاوره شده برای استفاده اجتناب کرده اند خواص فسفر فعلی در آن‌ها a باشکوه قدردانی است، در جدا خصوصی این جاری برخی اجتناب کرده اند غذاهای فرآوری شده نیز تشکیل بخشها زیادی اجتناب کرده اند این ماده هستند کدام ممکن است باید در خوردن آن‌ها هشدار شود. افزودنی‌های تشکیل فسفات تقریباً ۱۰۰٪ قابل توسل به هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند اجتناب کرده اند ۳۰۰ به شبیه به اندازه ۱۰۰۰ میلی‌خوب و دنج فسفر اضافی در روز را برای ادغام کردن شوند.

قابل ملاحظه است کدام ممکن است خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فسفر نیز در جدا خصوصی کاهش تراکم استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطر نابودی مشاوره تبدیل می تواند باشد، متعاقباً ضروری است کدام ممکن است خیلی اصولاً اجتناب کرده اند مقدار توصیه شده خوردن نشود. وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی‌های فرآوری شده‌ای کدام ممکن است اصولاً اوقات تشکیل افزودنی فسفات هستند عبارتند اجتناب کرده اند:

 • گوشت‌های فرآوری شده: گوشت، بره را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلایش مرغ به در جدا افزودنی‌های فسفات برای لطافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدار شدن سوسیس، کالباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبرگر استفاده می‌شود.
 • نوشیدنی‌های کولا: نوشابه‌های کولا اصولاً اوقات تشکیل اسید فسفریک هستند کدام ممکن است تأمین مصنوعی فسفر است.
 • شیرینی‌های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانگی: بیسکویت‌ها، پنکیک‌ها، شیرینی‌های تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافل‌ها بالقوه است تشکیل افزودنی‌های فسفات شناخته شده چون عناصر تخمیر باشند.
 • فست فودها: طبق خوب تحقیق بر روی ۱۵ زنجیره بی نظیر فست فود آمریکایی، بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم اجتناب کرده اند اقلام منو تشکیل فسفات اضافه بود.
 • غذاهای جدا هم توصیه: فسفات‌ها اصولاً اوقات به غذاهای جدا هم توصیه، خیلی شبیه با ناگت مرغ منجمد اضافه می‌شوند به شبیه به اندازه به آن است‌ها کمک تنبل بلافاصله‌تر بپزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری را افزایش بخشد.
 • کنسروها: کنسروهایی اجتناب کرده اند قبیل تن ماهی نیز تشکیل بخشها بالای فسفات هستند.
غذاهای آماده و کنسرو‌ها، حاوی مقادیر بالای فسفات هستند.

غذاهای جدا هم توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسرو‌ها، تشکیل بخشها بالای فسفات هستند.

در مجموع، برای پیش آگهی این‌کدام ممکن است خواه هر دو 9 وعده های غذایی هر دو نوشیدنی‌های جدا هم توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری شده تشکیل فسفر هستند هر دو خیر، اصولاً است روی برچسب آن‌ها عبارت “فسفات” جستجو شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، غذاهایی نیز وجود دارند کدام ممکن است فسفر به سختی دارند. شناخته شده چون مثال تقریبا تمام میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر کدام ممکن است بخش مهمی اجتناب کرده اند رژیم غذایی روزانه را تشکیل می‌دهند، فسفر چندانی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا با این، برخی اجتناب کرده اند داروها غذایی تولید عکس نیز تشکیل سطوح a باشکوه پایینی اجتناب کرده اند فسفر هستند کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند:

 • ذرت بو داده
 • نمک‌ها
 • برشتوک
 • نان
 • سفیده تخم مرغ

برای درآمد اصولاً در مقابل وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌گیری اصولاً اجتناب کرده اند خواص فسفر، در جدول زیر، الگوی‌هایی اجتناب کرده اند غذاهای کم فسفر در ستون سمت راست تصویر داده شده کدام ممکن است می‌توان آن‌ها را متمایز غذاهای غنی اجتناب کرده اند فسفر در ستون سمت چپ نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بالعکس.

غذاهای غنی اجتناب کرده اند فسفرغذاهای کم فسفر
فست فودها، غذاهای جدا هم توصیه، غذاهای رستورانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای کنسرویوعده‌های غذایی هر دو میان‌وعده‌های خانگی کدام ممکن است اجتناب کرده اند داروها اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات فراوان تشکیل شده‌اند
شیر، پودینگ، ماست، شیر سویا، خامه‌های غیرلبنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرهای غنی شدهشیر بادام هر دو برنج غنی نشده
پنیرهای فرآوری شدهمقدار به سختی پنیری فتا، سوئیسی، چدار، ریکوتا هر دو پنیری موزارلا
پنیری خامه‌ای با درجه چربی هر دو خامه تلخ با درجه چربیپنیری خامه‌ای استاندارد هر دو کم‌چرب هر دو خامه تلخ استاندارد
بستنی هر دو ماست منجمدنوشیدنی در جدا خصوصی میوه‌های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو یخ‌زده
نان انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا گیر، بیسکویت، نان ذرت، کلوچه، پنکیک هر دو وافلنان استاندارد
گوشت‌های فرآوری شده، خیلی شبیه با کالباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسیس، ناگت مرغ، ژامبون، هات داگ، مرغ هر دو غذاهای دریاییگوشت گوساله با درجه چربی، تخم مرغ، گوشت بره
آب نبات هر دو کارامل، نوشیدنی‌های شکلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب‌نباتپاستیل، آدامس، میوه
نوشابه‌های گازدار، آب سبک‌دار، نوشیدنی‌های نشاط‌زا هر دو ورزشیلیموناد، نوشیدنی بر اساس زنجبیل،آب، اسپرسو، چای

 

تقویت می تنبل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای فسفر

اگرچه عموما برای بهره‌مند شدن اجتناب کرده اند خواص فسفر نیازی به استفاده اجتناب کرده اند تقویت می تنبل نیست، در جدا خصوصی این جاری گاهی بالقوه است بسته به خواستن هیکل، دکتر استفاده اجتناب کرده اند آن‌ها را تجویز تنبل. تقویت می تنبل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای فسفر را می‌توان به تکنیک‌های مختلفی مورد استفاده قرار داد. استفاده اجتناب کرده اند آن‌ها معمولا برای کاربردهای زیر توصیه می‌شود:

 • شناخته شده چون ملین
 • تخفیف با عفونت‌های تجهیزات ادراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ‌های ادراری
 • استفاده اجتناب کرده اند سطوح زیرین این ماده معدنی در اشخاص حقیقی تحت تأثیر سوء خورده شدن باکلاس
 • تواند ارائه می دهیم کمک تنبل ترمیم استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با سطوح بیش اجتناب کرده اند حد کلسیم در هیکل به دلیل برای بازی بیش اجتناب کرده اند حد غدد پاراتیروئید

علل ضعیف فسفر در هیکل

فسفر هیکل عمدتا اجتناب کرده اند طریق وعده های غذایی تامین می‌شود، در جدا خصوصی این جاری اگر رژیم غذایی شخص در جدا خصوصی ضعیف فسفر گذراندن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شخص اجتناب کرده اند تذکر بدنی در شرایطی باشد کدام ممکن است توانایی ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این ماده معدنی را نداشته باشد، بالقوه است دچار ضعیف فسفر (هیپوفسفاتمی) شود. ضعیف فسفر عمدتا به توضیحات زیر بالقوه است رخ دهد.

خواص فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر گرسنگی بر ضعیف فسفر هیکل

ضعیف فسفر در تأثیر گرسنگی یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها غیر معمول است، چرا کدام ممکن است حتی روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی به ابعاد کافی اجتناب کرده اند این ماده معدنی در رژیم غذایی خصوصی اکتسابی نمی‌کنند، همه عامل خوب بار تولید عکس هیکل می‌تواند در جدا خصوصی توسل به آن‌چه کدام ممکن است اجتناب کرده اند در قبلی در جریان خون است، این ضعیف را جبران تنبل؛ در جدا خصوصی این جاری مشاوره می‌شود گرسنگی‌های از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده می‌تواند در نتیجه هیپوفسفاتمی شود. علاوه بر این، ملاحظه شود کدام ممکن است ضعیف سایر ویتامین‌ها (خیلی شبیه با ویتامین D) نیز بالقوه است در توسل به فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها معدنی خیلی شبیه با کلسیم اختلال تحمیل تنبل.

تاثیر دیابت بر ضعیف فسفر هیکل

دیابت نیز می‌تواند در نتیجه ضعیف فسفر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع ویژه به ویژه برای متنوع کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب قلمرو کتواسیدوز دیابتی افزایش می‌یابند، رخ می‌دهد. این بدان معناست کدام ممکن است هیکل به ابعاد کافی انسولین مونتاژ نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند چربی را شناخته شده چون بنزین تجزیه تنبل. به دلیل برای اسیدها در خون ترکیبی شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند باعث ضعیف فسفر شوند.

خواص فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر وابستگی به الکل بر ضعیف فسفر هیکل

الکلیسم بالقوه است در نتیجه سوء خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف فسفر شود. به دلیل برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر الکل بالقوه است دچار کمبودهای خورده شدن‌ای اجتناب کرده اند جمله هیپوفسفاتمی شوند. ضعیف فسفر می‌تواند یکی اجتناب کرده اند سیگنال‌های سوءمصرف الکل در افرادی کدام ممکن است به این دلیل برای در بیمارستان بستری می‌شوند باشد.

تاثیر بی‌اشتهایی بر ضعیف فسفر هیکل

افرادی کدام ممکن است تحمل تخفیف با مشکلات خوردن کردن خیلی شبیه با بی‌اشتهایی هستند، بالقوه است در جاری گذراندن خوب قلمرو درمانی در جدا در جدا خصوصی رژیم غذایی ویژه باشند. اگر این رژیم‌ها انرژی بالا در جدا خصوصی این جاری فسفر a باشکوه به سختی داشته باشند، بالقوه است ضعیف این ماده در هیکل تحمیل شود.

اگر رژیم‌های غذایی کالری بالا اما فسفر بسیار کمی داشته باشند، ممکن است کمبود این ماده در بدن ایجاد شود.

اگر رژیم‌های غذایی انرژی بالا در جدا خصوصی این جاری فسفر a باشکوه به سختی داشته باشند، بالقوه است ضعیف این ماده در هیکل تحمیل شود.

خواص فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر مشکلات ارثی بر ضعیف فسفر هیکل

مشکلات ژنتیکی خاصی موجود است کدام ممکن است بر توانایی هیکل در ذخیره فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند خواص فسفر تأثیر می‌گذارد. این مشکلات اصولاً اوقات نتیجه خلاص شدن از شر بیش اجتناب کرده اند حد فسفر اجتناب کرده اند طریق ادرار هر دو عدم توسل به ماده معدنی اجتناب کرده اند وعده های غذایی است.

ضعیف فسفر چگونه پیش آگهی داده می‌شود؟

دکتر می‌تواند درجه فسفر خون را اجتناب کرده اند طریق آزمایش خون هر دو آزمایش ادرار تصمیم گیری مقدار تنبل. برای اکثر غول پیکر‌سالان مفید، محدوده فسفر خون باید بین ۲٫۵ به شبیه به اندازه ۴٫۵ میلی‌خوب و دنج در دسی‌لیتر (mg/dL) باشد. زمان ویزیت، دکتر اجتناب کرده اند شخص می‌خواهد کدام ممکن است علائم خصوصی را دلیل برای داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه پزشکی خانوادگی خصوصی را نیز حاضر دهد. او علاوه بر این بالقوه است جزئیاتی با توجه به سبک مسکن خیلی شبیه با این سیستم غذایی او بپرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس احتمالاً خوب معاینه فیزیکی انجام دهد. درصورت خواستن، دکتر بالقوه است آزمایش‌های عکس را نیز برای پیش آگهی اصولاً شرایطی کدام ممکن است باعث ضعیف فسفر می‌شوند تجویز تنبل.

ضعیف فسفر چه عوارضی در آرزو کرد دارد؟

ضعیف فسفر خوب موضوع تعجب آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرطبیعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است هیکل سطوح پایینی اجتناب کرده اند این ماده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی را در اختیار داشته باشد کدام ممکن است عموما به دلیل برای وجود رژیم غذایی نامناسب هر دو مشکلات بدنی اتفاق می‌افتد. در جدا با این، ضعیف فسفر می‌تواند در جدا خصوصی مشکلات مرتبط در جدا خصوصی استخوان نیز در جدا شود. برای مثال شخص بالقوه است اجتناب کرده اند درد استخوان نبرد کردن ببرد هر دو استخوان‌هایی چنان پوک داشته باشد کدام ممکن است ساده بشکنند. ضعیف فسفر در صورت عدم تخفیف با بالقوه است در نتیجه مشکلات زیر شود، ویژه به ویژه اگر عدم تعادل کلسیم نیز وجود داشته باشد:

ضعیف فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راشیتیسم

بیماری راشیتیسم اصولاً در کودکان دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ضعیف ویتامین D مشاوره تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است توانایی هیکل برای توسل به کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر را مهار می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آن برای ادغام کردن تاخیر در انبساط، درد ستون فقرات، سطح ضعف عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدشکلی‌های اسکلتی است.

ضعیف فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استئومالاسی

این مثال هم در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در بزرگسالان دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احساسی شدن استخوان‌ها در تأثیر ضعیف کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین D اشاره دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن‌جا کدام ممکن است ضعیف ویتامین D نیز می‌تواند به نوبه خصوصی در نتیجه مشکلات توسل به فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم شود، بالقوه است در سطوح اولین هیچ علامتی را تصویر ندهد، در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی پیشرفت آن بالقوه است شخص درد بی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردناکی را در استخوان‌های خصوصی، به ویژه در ناحیه کمر، لگن، لگن، پاها هر دو داروها‌ها تخصص تنبل.

کمبود ویتامین D نیز می‌تواند به نوبه خود منجر به مشکلات جذب فسفر و کلسیم شود

ضعیف ویتامین D نیز می‌تواند به نوبه خصوصی در نتیجه مشکلات توسل به فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای استئومالاسی شود.

خواص فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان فسفر می خواست برای هیکل

اگرچه خواص فسفر به عادی است، در جدا خصوصی این جاری مقدار فسفر می خواست در رژیم غذایی به سن شخص متکی است. بزرگسالان نسبت به کودکان ۹ به شبیه به اندازه ۱۸ ساله به فسفر کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به کودکان زیر ۸ سال به فسفر بیشتری خواستن دارند. مقدار دوز مجاز توصیه شده (RDA) روزانه فسفر به رئوس مطالب زیر است:

 • بزرگسالان (سن ۱۹ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً): ۷۰۰ میلی‌خوب و دنج
 • کودکان (۹ به شبیه به اندازه ۱۸ سال): ۱۲۵۰ میلی‌خوب و دنج
 • کودکان (۴ به شبیه به اندازه ۸ سال): ۵۰۰ میلی‌خوب و دنج
 • کودکان (۱ به شبیه به اندازه ۳ سال): ۴۶۰ میلی‌خوب و دنج
 • نوزادان (سنین ۷ به شبیه به اندازه ۱۲ ماه): ۲۷۵ میلی‌خوب و دنج
 • نوزادان (سن ۰ به شبیه به اندازه ۶ ماه): ۱۰۰ میلی‌خوب و دنج

درجه خواص فسفر اصولاً اجتناب کرده اند حد مجاز در هیکل

در صورت اختلال در درک کردن کلیه، احتمالاً فسفر اضافی در جریان خون ترکیبی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حد مجاز اصولاً می‌رود. در هنگام رویارویی در جدا خصوصی این اشکال، اجتناب اجتناب کرده اند غذاهای دارای فسفر بالا خیلی شبیه با شیر، آجیل، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جگر می‌تواند به کاهش درجه فسفر هیکل کمک تنبل. در جدا خصوصی این جاری، معمولاً بالقوه است خواستن به خوردن دارو برای جلوگیری اجتناب کرده اند توسل به فسفر در هیکل باشد کدام ممکن است باید به دکتر مراجعه شود. علاوه بر این، در جدا با کاهش درک کردن کلیه، سطوح بالای فسفر بالقوه است به توضیحات زیر تحمیل شود:

 • خوردن برخی داروها، خیلی شبیه با ملین‌های تشکیل فسفات
 • مشکلات رژیم غذایی، خیلی شبیه با خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فسفات هر دو ویتامین D
 • کتواسیدوز دیابتی کدام ممکن است روزی رخ می‌دهد کدام ممکن است انسولین هیکل تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این آن آغاز به سوزاندن اسیدهای چرب می‌تنبل.
 • هیپوکلسمی هر دو سطوح زیرین کلسیم
 • کم‌کاری پاراتیروئید هر دو اختلال در درک کردن غده پاراتیروئید کدام ممکن است در نتیجه سطوح زیرین هورمون پاراتیروئید می‌شود.
 • بیماری کبد

درجه خواص فسفر زیرین‌تر اجتناب کرده اند حد مجاز در هیکل

سطوح زیرین فسفر، در جدا با عللی کدام ممکن است در مبحث ضعیف فسفر هیکل اشاره کردن شد بالقوه است به دلیل برای طیف وسیعی اجتناب کرده اند مشکلات خورده شدن‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط پزشکی اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها زیر تحمیل شود:

 • استفاده مزمن اجتناب کرده اند آنتی اسیدها
 • هایپرکلسمی هر دو سطوح بالای کلسیم

پرکاری پاراتیروئید هر دو پرکاری غدد پاراتیروئید کدام ممکن است در نتیجه سطوح بالای هورمون پاراتیروئید می‌شود.

سطح خواص فسفر پایین‌تر از حد مجاز در بدن

درجه خواص فسفر زیرین‌تر اجتناب کرده اند حد مجاز در هیکل، باعث پر کاری پاراتیروئید می‌شود.

علائم ضعیف فسفر کدام است؟

فسفر ناکافی در هیکل، هیپوفسفاتمی نامیده می‌شود. هیپوفسفاتمی روزی رخ می‌دهد کدام ممکن است درجه فسفر در خون شخص a باشکوه کم شود کدام ممکن است در این صورت درجه نشاط وی نیز کاهش خواهد کشف شد. ضعیف فسفر می‌تواند در جدا خصوصی علائم زیر نیز ادعا شود:

 • سطح ضعف عضلانی
 • خستگی
 • تحمل کم برای بازی
 • اصلاحات در وضعیت روانی (شناخته شده چون مثال اضطراب، تحریک پذیری، هر دو سردرگمی)
 • خستگی
 • تنفس نامنظم
 • تحریک پذیری
 • سفتی مفصل
 • بی‌حسی
 • سطح ضعف
 • اصلاحات در وزن هیکل

در جدا با این، ضعیف فسفر در جدا در جدا خصوصی سطوح زیرین کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین D می‌تواند در نتیجه ضعیف‌تر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی‌تر شدن استخوان‌ها در تمدید شده مدت شود کدام ممکن است باعث درد مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت های عضلانی خواهد بود. علاوه بر این، کودکانی کدام ممکن است فسفر کافی در هیکل خصوصی ندارند، بالقوه است الگوهای انبساط ضعیف هر دو مشکلات انبساط استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان را تخصص کنند. در هر صورت، اگر دکتر مبهم باشد کدام ممکن است درجه فسفر هیکل شخص از نزدیک کاهش هر دو مرتفع است، بالقوه است آزمایش فسفر سرم را تجویز تنبل، چرا کدام ممکن است هر 2 حالت افراطی می‌تواند در نتیجه بروز مشکلات بهزیستی شود.

خوب نکته مهم تولید عکس همین جا است کدام ممکن است اگر درجه فسفر در خون شخص بیش اجتناب کرده اند حد بالا باشد، بالقوه است رسوبات فسفر – در جدا در جدا خصوصی کلسیم – در شریان‌های وی تشکیل شوند کدام ممکن است معمولاً، این رسوبات بالقوه است در بافت های عضلانی به تذکر می رسد شود. به معنای دقیق عبارت هستند این مساله 9 اغلب رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در افرادی کدام ممکن است توسل به کلسیم از حداکثر هر دو مشکلات کلیوی دارند، رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بیماری قلبی عروقی هر دو پوکی استخوان می‌شود. باید ملاحظه شود کدام ممکن است هیکل خواستن به دفاع کردن تعادل ظریف بین سطوح کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر برای ادامه دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند خواص فسفر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نتیجه غیرطبیعی در آزمایش فسفر سرم بالقوه است علامت خطر محسوب شود.

یکی از علائم کمبود فسفر در بدن خستگی و ضعف عضلانی است.

یکی اجتناب کرده اند علائم ضعیف فسفر در هیکل خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ضعف عضلانی است.

مشکلات خوردن بیش اجتناب کرده اند ابعاد فسفر

افرادی کدام ممکن است درجه فسفر بالایی دارند، بالقوه است دچار خارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزی توجه شوند. مشکلات شدیدتر خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فسفر بالقوه است برای ادغام کردن اسبابک ها زیر باشد:

 • یبوست
 • حالت تهوع
 • استفراغ
 • اسهال

به معنای دقیق عبارت هستند اجباری به یادآوری است کدام ممکن است تنها دکتر می‌تواند به تصمیم گیری دلیل برای سطوح بالا هر دو زیرین فسفر در هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهتر از تکنیک درمانی کمک تنبل.

خواص فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فسفر بر کلیه‌ها

کلیه‌ها به بردن فسفر اضافی اجتناب کرده اند خون کمک می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه فسفر هیکل را متعادل نگه می‌دارند، در جدا خصوصی این جاری وقتی آن‌طور کدام ممکن است پیش خروجی بینی می‌رود کار نکنند، احتمال این‌کدام ممکن است درجه فسفر خون افزایش یابد از نزدیک بالا می‌رود کدام ممکن است می‌تواند باعث افزایش درجه کلسیم در کلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوب سنگ کلیه شود. رسوبات خطرناک کلسیم نیز در جدا با کلیه می‌توانند روده ها، عروق خونی، توجه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه‌ها را نیز تحمل تخریب قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همبستگی بین فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم در هیکل بالقوه است به قدری حاد شود کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری کلیوی برای پاکسازی فسفر اضافی خواستن به دیالیز پیدا کنند.

چگونه می‌توان میزان فسفر دریافتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص فسفر را مدیریت نمود؟

اگر به دلیل برای بیماری کلیوی خواستن به کاهش میزان فسفر در سیستم هیکل باشد، شخص باید در جدا خصوصی کاهش خوردن غذاهای فرآوری شده آغاز تنبل. باید ملاحظه داشت کدام ممکن است خون تقریباً تمام فسفر اضافه شده در غذاهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده حدود ۲۰ به شبیه به اندازه ۵۰ سهم فسفر فعلی در غذاهای خالص خیلی شبیه با گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا را توسل به می‌تنبل. متعاقباً باید اجتناب کرده اند داروها غذایی جدا هم توصیه‌ای کدام ممکن است روی برچسب آن‌ها عبارات کلسیم فسفات، اسید فسفریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدیم اسید پیروفسفات درج شده خودداری شود. علاوه بر این، پزشکان پزشکی بالقوه است بایندرهای فسفات را برای کاهش درجه فسفر تجویز کنند کدام ممکن است در جدا در جدا خصوصی وعده‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در میان بسیاری وعده‌ها خوردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان فسفر قابل توسل به هیکل را محدود می‌کنند. در جدا با این اسبابک ها، متنوع از سبک مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت اسبابک ها زیر نیز می‌تواند به تعادل سطوح بالای فسفر کمک تنبل:

خواص فسفر کدام ممکن است خوب ماده مغذی حیاتی برای سلامت استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند عملکردهای تولید عکس هیکل است، متنوع هستند. فسفر را می‌توان در متنوع اجتناب کرده اند وعده های غذایی کشف شد، در جدا خصوصی این جاری ویژه به ویژه در پروتئین‌های حیوانی، محصولات لبنی، آجیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزها، غلات درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات موجود است. در حالی کدام ممکن است وجود فسفر به ابعاد متعادل برای هیکل مفید به تذکر می رسد، خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فست فودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای جدا هم توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسروی بالقوه است موجب افزایش بیش اجتناب کرده اند حد آن در هیکل شود. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، ضعیف فسفر از حداکثر بالقوه است در نتیجه نابودی شود. متعاقباً اجباری است در جدا خصوصی تبصره علائم ضعیف فسفر حتما به دکتر مراجعه شود. به معنای دقیق عبارت هستند اشخاص حقیقی به سختی خواستن به خوردن تقویت می تنبل‌های فسفر پیدا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اوقات می‌توانند مقدار اجباری فسفر را اجتناب کرده اند طریق غذاهایی کدام ممکن است خوردن می‌نمایند اکتسابی کنند، در جدا خصوصی این جاری اگر شخص خاص مبهم به ضعیف فسفر باشد، اصولاً است در جدا خصوصی دکتر تصمیم بگیرد؛ چرا کدام ممکن است بالقوه است تحت تأثیر 1 بیماری زمینه‌ای باشد کدام ممکن است بر توانایی وی در ذخیره فسفر تأثیر می‌گذارد.

تأمین +++++

امتیاز کاربرها

رژیم لاغری سریع