خودداری از تغییر واحد پول ملی به تاس


به گزارش ایمنا، مصطفی گامریوا در صفحه توئیتر خود نوشت:

“اخیرا لیپی بانک مرکزی از مبادله پول ملی با «طلا» در بازار سایبری خبر داد! ضمن تکذیب صریح این شایعات کذب، تاکید می شود بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای تغییر پول ملی در دستور کار خود ندارد.

خودداری از تغییر واحد پول ملی به تاس