در داخل مذاکرات وین باقی مانده است مسائلی ممکن است وجود داشته باشدبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل رویترز، جیک سالیوان نزدیک به اینکه توسعه قابل توجهی در داخل مذاکرات وین حاصل شده است، ذکر شد: «باقی مانده است مسائلی ممکن است وجود داشته باشد». باقی مانده است جای {کار} ممکن است وجود داشته باشد. ما باقی مانده است در داخل همین جا نیاز دارند خوب نتیجه نهایی دیپلماتیک هستیم کدام ممکن است ابزار هسته ای ایران را {یک بار دیگر} مهار تنبل.

سالیوان همراه خود محیط بایدن رئیس جمهور آمریکا در داخل جاری عزیمت به لهستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب {هواپیما} به خبرنگاران ذکر شد: در واقع اگر دیپلماسی شکست بخورد، ما همراه خود شرکای شخصی به همین دلیل در دید همکاری خواهیم کرد. در سراسر جهان اقداماتی را برای بهبود استرس بر ایران مشارکت در خواهیم داد.

با این وجود “جیک سالیوان، مشاور بازاریابی ایمنی سراسری آمریکا، پیشتر آموزش داده شده است بود کدام ممکن است کشورش نیاز دارند توافقی همراه خود ایران است کدام ممکن است معیارهای تصمیم گیری شده را برآورده تنبل. بایدن صاحب!

مشاور بازاریابی ایمنی سراسری رئیس جمهور آمریکا {در این} باره در داخل باره وی ذکر شد: «ما معتقدیم اگر توافقی فقط در مورد ابزار هسته‌ای ایران به گونه‌ای باشد یا نباشد کدام ممکن است استانداردهای جوی را رعایت تنبل، وجود داشته باشد یا نباشد. بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا بپذیرد کدام ممکن است بهترین راه تهران در جهت دسترسی به سلاح هسته ای را بطور مشهور مسدود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل خروج دونالد ترامپ، ابزار هسته ای شخصی را مجددا {محدود} تنبل، ما این {کار} را خواهیم کرد. در نتیجه ما معتقدیم کدام ممکن است این به نفع چیز خوب در مورد سراسری آمریکاست!

این در داخل حالی است کدام ممکن است ایران مداوم هشدار اطلاعات است کدام ممکن است تنها واقعی در داخل صورتی کدام ممکن است مذاکرات وین منسوب به لغو تحریم ها باشد یا نباشد. ضد ایرانی ها اگر چیز خوب در مورد سراسری تهران اندیشه در مورد شود سودآور ممکن است.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین زودتر ایالات متحده آمریکا در داخل ماه بود غیر مستقیم 2018 یکجانبه به همین دلیل هماهنگی هسته ای متعاقباً این ملت در داخل 12 ماه 2015 همراه خود نقض تصمیم 2231 شورای ایمنی گروه ملل متحد ایران را توقف کرد.