در سال 1402 افزایش بهره وری سازمان پسماند شهر تبریزبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار درباره برنامه های این شهرداری کلانشهر برای ایجاد درآمد پایدار شهری، پویایی شهرداری در گرو توانایی درآمدزایی پایدار در کلانشهر است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری فعلی تبریز تمامی طرح های نوآورانه ارتقای بهره وری مجموعه شهر را تایید می کند، ادامه داد: برنامه ریزی دقیقی برای افزایش بهره وری مدیریت پسماند شهرداری تبریز برای سال 1402 انجام شده است. توانایی شرکت های دانش بنیان در تبدیل زباله از هزینه به سود.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه 700 میلیارد تومان برای دفع زباله های این کلانشهر هزینه می شود.

وی با اشاره به فرصت های موجود شرکت های دانش بنیان در کلانشهر تبریز گفت: آماده شنیدن ایده های نو و همکاری با شرکت های دانش بنیان برای توسعه متوازن در همه شهرها هستیم.