رئوس مطالب سلولز – چرا در داخل وعده های غذایی، مکمل های غذایی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کاری مشارکت در می دهد

در اینجا ذکر شده است نزدیک به سلولز، علت ایجاد وجود آن قرار است در داخل مکمل های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی صحبت خواهم کرد. آنچه را کدام ممکن است واقعاً مشارکت در می دهد، به علاوه {مزایا} و اشکالات آن قرار است را به اشتراک می گذارم.

در داخل دنیای محصولات، سلولز به دیواره های سلولی استحکام می بخشد. باشد که می تواند یک باشد کربوهیدرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان حیوانات می توانند آن قرار است را هضم کنند، با این وجود ما انسان ها نخواهیم شد.

مخصوصاً فیبر است. توجه اینکه بهترین راه برای یک چیز کدام ممکن است نخواهیم شد هضم کنیم در واقع می تواند برای ما شدید عالی باشد یا نباشد برای برخی اشخاص حقیقی طاقت فرسا است. مطمئنم کدام ممکن است فیبر آسیب ندیده است، {درست است}؟

همراه خود راه اندازی واقعاً احساس سیری، به هضم وعده های غذایی، به مقیاس عقب قند خون، کلسترول ldl و بسیاری دیگر به ریختن پوند اضافی پشتیبانی می تنبل.

بدون در نظر گرفتن این، اکثر مردمان فیبر رضایت بخش خوردن {نمی کنند}. WebMD به بزرگسالان واقع مفید می تنبل کدام ممکن است حدود 30 خوب و دنج در داخل روز خوردن کنند. برخی اشخاص حقیقی تخمین می زنند کدام ممکن است عالی شخص در داخل آمریکا به طور {متوسط} ​​15 خوب و دنج در داخل روز خوردن می تنبل.

افزودن سلولز به وعده های غذایی، محتوای فیبر را با بیرون تنظیم سبک هر دو {عطر} بهبود می دهد.

علت ایجاد یکی دیگر کدام ممکن است به آن قرار است اضافه می تواند، از جمله مقدار به برنامه کاهش وزن است با این وجود انرژی اضافه {نمی کند}. در واقع گاهی شکر هم اضافه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فرق می تنبل. وقتی غذاهای رژیمی را می بینید، احتمالات زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است تشکیل سلولز باشند.

کاربرد فوق العاده اکنون نیست غلیظ کردن مایعی قابل مقایسه با سس است. مثلا خواه یا نه سس اسپاگتی آبکی دوست خوب دارید؟ خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به همین دلیل آن قرار است برای غلیظ شدن سس اسپاگتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین سس های اکنون نیست استفاده بیشتر از کرد.

می توان به همین دلیل آن قرار است هم در داخل بستنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل خامه نوع گرفته استفاده بیشتر از کرد.

{در این} مرحله ممکن است علاوه بر این شگفتی کنید کدام ممکن است چرا در داخل مکمل های غذایی گنجانده شده است. می توان به همین دلیل آن قرار است برای ترکیبی ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره دوباره پر کردن در میان ویتامین های مایع استفاده بیشتر از کرد. می توان به همین دلیل آن قرار است برای تسهیل بلعیدن استفاده بیشتر از کرد. در واقع، با اشاره به مقدار در میان مکمل های غذایی، سلولز زیادی اضافه می کنند، {درست است}؟

ممکن است همچنین می توان به همین دلیل آن قرار است برای محافظت داروها مغذی استفاده بیشتر از کرد، چون آن است به همین دلیل سلول های محصولات سپر می تنبل. ما چیزهای دیوانه ای در داخل هوا {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی هوا همراه خود ویتامین های غذایی هر دو داروها طبیعی تصمیم پیدا می تنبل، کیفیت بالا قرار است به آنها بروند را به مقیاس عقب می دهد.

این یکی از آنها در نظر گرفته دلایلی است کدام ممکن است تقویت می کند های مایع معمولاً عالی به نظر نمی رسد که باشند. در میان {شرکت ها} تقویت می کند های مایع را به {بازار} در دسترس بودن می کنند کدام ممکن است برای گرفتن دقیق تر هستند.

طبق گزارش خریداران، اینطور نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آزمایشات مختلف، میزان گرفتن مکمل های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپسول های مایع مشابه است.

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل معایب تقویت می کند های غذایی مایع اینجا است کدام ممکن است نمی توان قرار است به آنها بروند را همراه خود محافظت {روده} ای تولید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از مسائل اسید شکم به همین دلیل بین می توسعه.

بیایید نزدیک به ایده ها مضر صحبت کنیم. عجیب ترین تهدید مصرف کردن سلولز واقعا پرخوری است.

{علائم} این امر در واقع می تواند یبوست، سوخت بارگیری، واقعاً احساس نفخ، کم آبی بدن ما در داخل تأثیر گرفتن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنایه آمیز، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بهبود بار باشد یا نباشد.