رئیس جمهور از نزدیک با روند ساخت متروی سراسری اسلامشهر آشنا شدگزارش نویسی ایمنا و به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در قالب بازدید میدونی صبح امروز از شهرستان های استان تهران پنج شنبه وی با سفر به شهرستان اسلامشهر در ادامه برنامه های سفر خود به این شهر از نزدیک با روند پیشرفت پروژه ملی مترو در این شهر آشنا شد و با توضیحات مسئولان شهری از آخرین وضعیت این پروژه مطلع شد.

متروی شهر اسلامشهر به طول 15.5 کیلومتر در خط سوم متروی تهران به صورت یکپارچه فعالیت می کند. اکنون حفاری تونل ها بیش از 60 درصد است توسعه یافته این. کار تکمیل شبکه مترو اسلامشهر و اتصال آن به متروی تهران ادامه دارد حمل و نقل کاهش جمعیت و ترافیک از اهمیت بالایی برخوردار است و عملیات در این زمینه انجام می شود بازیگر ایستگاه مترو «میدان نماز اسلامشهر» بهمن ماه سال گذشته به بهره برداری رسید.

رئیس جمهور نیز در این سفر عدد با کارکنان پروژه به صورت چهره به چهره مصاحبه کرد و از مشکلات و مسائل آنها مطلع شد.