رئیس جمهور عید ملی ویتنام را تبریک گفتبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی با تبریک روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به رئیس جمهور و مردم ویتنام گفت: دستاوردهای ویتنام در عرصه ملی و بین المللی در دهه های اخیر. به اتحاد و همبستگی مردم و رهبران بزرگ ویتنامی مانند جناب عالی برای دستیابی به رشد و توسعه. امیدوارم در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، شاهد تعمیق روابط دوستانه دو ملت، همکاری در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشیم.